Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Information du ska få innan du bokar

Paketresearrangören ska ge dig viss information innan du bokar resan. Se till att du får informationen du har rätt till och läs igenom den så att du vet vad du köper.

Arrangören är bland annat skyldig att på ett klart och tydligt sätt informera dig om:

 • Priset
 • Resmålet
 • Transporter inom resan
 • Boende
 • Resplanen
 • Pass- och visumkrav
 • Inresebestämmelser
 • Betalningsvillkor
 • Din möjlighet att avbeställa resan och om du i så fallmåste betala en avbeställningsavgift
 • Eventuella måltider som ingår
 • Eventuella villkor för minsta antalet resenärer som krävs för att resan ska genomföras
 • Om resan är lämplig för en resenär med nedsatt rörlighet
 • Hälsobestämmelser på resmålet
 • Reseförsäkringar som kan eller ska tecknas
 • Arrangörens kontaktuppgifter

Om du inte på ett klart och tydligt sätt har informerats om kostnader som kan tillkomma i efterhand är du inte skyldig att betala dessa.