Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Bussresenär med funktionsnedsättning

Alla ska ges samma möjlighet att resa med buss. Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Därför finns särskilda regler för busspassagerare med funktionsnedsättning.

Din rätt till transport (och undantag)

Ett bussbolag får inte neka dig att resa med buss på grund av funktionsnedsättning. Du ska också betala samma pris som övriga passagerare även om du behöver extra hjälp.

Du kan dock nekas att resa med bussen om säkerhetskraven i lagstiftningen, eller om bussens eller hållplatsens utseende, gör att du inte har möjlighet att åka med på ett säkert och för driften lämpligt sätt. Om bussbolaget säger att du inte kan åka med på grund av någon av dessa anledningar, ska du få information om eventuellt andra resor med bussbolaget där du kan få resa med.

Om du kan genomföra resan genom att ta med en person som hjälper dig, kan du begära detta. Din ledsagare ska då få resa med utan kostnad och om det är möjligt få en plats bredvid dig på bussen.

Om du redan har köpt biljett men inte får åka med

Då ska bussbolaget erbjuda dig att välja mellan två alternativ:

 • få pengarna tillbaka och – om det är aktuellt – få en kostnadsfri returresa till platsen där du gick på bussen.
 • få en annan resa till ditt resmål som du klarar av att göra, om det är praktiskt möjligt.

Rätt till assistans på längre resor

Om bussresan är längre än 25 mil och du har särskilda behov för att kunna göra resan, ska bussbolaget och terminaloperatören på tre utsedda terminaler (Cityterminalen i Stockholm, Nils Ericson-terminalen i Göteborg och Umeå busstation) ge dig så kallad assistans. För att få assistans ska du meddela dina behov till bussbolaget, terminaloperatören, resebyrån eller researrangören senast 36 timmar före resan. Du ska sen ta dig till en bestämd mötesplats vid en bestämd tid. Mötestiden får aldrig vara mer än 60 minuter före avgång enligt tidtabellen. Har du inte fått en specifik mötestid ska du ändå alltid komma till mötesplatsen senast 30 minuter före avgångstiden.

Om du har begärt assistans kan du få hjälp på busstationen med att:

 • anmäla din ankomst till busstationen
 • ta dig från mötesplatsen till incheckning, väntsal och platsen för påstigning
 • stiga på och av bussen
 • lasta och hämta ditt bagage
 • ta med dig en ledarhund ombord på bussen
 • ta dig till din sittplats
 • få väsentlig information om resan på ett sätt som passar dig.

Du kan också få hjälp på bussen med att:

 • få väsentlig information om resan i en form som är anpassad för dina behov
 • stiga på och av bussen vid uppehåll under resan (men bara om det finns annan personal än föraren ombord).

Anmäl till Konsumentverket

Om du tycker att ett bussbolag bryter mot reglerna kan du anmäla det till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats