Buss

När du reser med buss i linjetrafik skyddas du av en EU-förordning om busspassagerares rättigheter (181/2011). Du skyddas även av lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter (2015:953). Förordningen gäller för passagerare vars resor startar eller slutar i EU.

Reglerna i EU-förordningen gäller i hela EU och ger dig, beroende på resans längd, rättigheter vid förseningar, inställda resor och olyckor. Det finns också bestämmelser för passagerare med funktionsnedsättning. Förordningen är tillämplig fullt ut för resor på 25 mil eller mer, men gäller i Sverige på resor redan från 15 mil eller mer.

Vissa delar av förordningen gäller även för resor med bussar i tillfällig trafik. Du har bland annat rätt till ersättning och omedelbar assistans om du eller dina saker skadas vid en olycka. Du kan även få ersättning för förlust eller skada på rullstolar eller annan rörelseutrustning.

För bussresor i linjetrafik som i sin helhet är kortare än 15 mil täcker förordningen rättigheter gällande transport, ersättning för skadad eller förlorad rörelseutrustning, liksom tillgång till information om resan och dina rättigheter.

Med linjetrafik menas persontransport med buss vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar där passagerare får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser.

Med tillfällig trafik menas trafik som inte är linjetrafik. Tillfällig trafik är transport med buss som beställts av kunden eller transportören.

Om bussresan är en del i en paket- eller charterresa ska du istället söka information under färdsättet ”Paketresor” i reseguiden.