Betalning av paketresa

Om du betalar paketresan med kredit- eller kontokort eller via internetbetalning så bör du känna till att de olika betalningssätten innebär både för- och nackdelar.

Anmälningsavgift

Paketresearrangören kan ta ut en anmälningsavgift av dig i samband med att arrangören bekräftar din bokning. Anmälningsavgiften bör vara rimlig i förhållande till resans pris.

När ska jag betala?

Du måste betala din resa senast det datum som står i avtalet.

Betala med kreditkort eller kontokort?

Om du betalar resan med kredit- eller kontokort eller via internetbetalning så bör du känna till att de olika betalningssätten innebär både för- och nackdelar.
Mer information om när du bokar och betalar resa eller hotell på internet