Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Betalning av paketresa

Om du betalar paketresan med kredit- eller kontokort eller via internetbetalning så bör du känna till att de olika betalningssätten innebär både för- och nackdelar.

Anmälningsavgift

Paketresearrangören kan ta ut en anmälningsavgift av dig i samband med att arrangören bekräftar din bokning. Anmälningsavgiften bör vara rimlig i förhållande till resans pris.

När ska jag betala?

Du måste betala din resa senast det datum som står i avtalet.

Betala med kreditkort eller kontokort?

Om du betalar resan med kredit- eller kontokort eller via internetbetalning så bör du känna till att de olika betalningssätten innebär både för- och nackdelar.
Mer information om när du bokar och betalar resa eller hotell på internet