Båtresenär med funktionsnedsättning

Huvudregeln är att du inte får nekas att köpa biljett och resa med båt på grund av din funktionsnedsättning. Det finns dock undantag. Den EU-förordning som styr dina rättigheter gäller endast för resor med större båtar. 

För mindre båtar, med maximalt tre besättningsmän eller tolv passagerare, finns det inga regler om assistans men det finns föreskrifter som reglerar båtarnas utformning.

Reglerna gäller inom hela EU. Det är alltså samma regler när du reser mellan Gotland och fastlandet eller till exempel mellan Tyskland och Danmark.

Du ska ha möjlighet att ta del av de regler som gäller för transporter av passagerare med funktionsnedsättning. Du ska få informationen i en form som är anpassad för dina behov och på de språk som övriga passagerare får information.

Dina rättigheter och undantag från rättigheterna

Båtbolaget måste alltid uppfylla alla säkerhetskrav som finns. Om din funktionsnedsättning innebär att båtbolaget inte kan uppfylla dessa har det rätt att neka dig att resa med. Detsamma gäller om båtens eller hamnens utformning gör att du inte kan gå ombord på ett säkert sätt.

Om du inte får åka med en viss resa på grund av något av undantagen har du rätt att skriftligen få veta skälen till detta inom fem dagar från att båtbolaget har fått din förfrågan. Dessutom ska båtbolaget göra allt det kan för att erbjuda dig en annan resa istället.

Om det är absolut nödvändigt ur säkerhetssynpunkt får båtbolaget kräva att du har en ledsagare som kan ge dig den assistans du behöver.

Om du redan har köpt biljett och inte får åka med

Om du har en bokning eller biljett, men nekas att gå ombord på båten trots att du vid bokningen informerat om särskilda behov, har du rätt till återbetalning eller ombokning. Detta gäller även eventuell ledsagare.

Din rätt till assistans

Båtbolaget och den som ansvarar för hamnterminalen är skyldiga att ge dig den hjälp du behöver och de får inte ta något extra betalt för detta. För att få assistans ska du informera båtbolaget, eller den som ansvarar för hamnen, minst två dygn före resan, om ni inte kommit överens om en kortare tid.

Du har rätt att få den hjälp du behöver för att bland annat:

  • kunna checka in bagage
  • gå ombord och förflytta dig till din sittplats
  • stiga i land
  • ta del av viktig reseinformation
  • besöka toaletten.

Om du inte har anmält dina behov av assistans i tid kan du inte räkna med att få hjälp, men du ska ändå erbjudas all den hjälp som båtbolaget och den som ansvarar för hamnterminalen har möjlighet att ge dig vid det aktuella tillfället.

För att få den hjälp du har begärt ska du vara på plats, i hamnen eller på anvisad plats, den tid som båtbolaget har bestämt. Tiden får dock inte vara mer än en timme före den tid som är angiven för ombordstigning. Om du inte har fått en tid ska du vara där minst 60 minuter före båtens avgångstid om du inte kommit överens med båtbolaget om en kortare tid.

Försenade och inställda avgångar

Om en båtresa ställs in eller försenas har du liksom övriga passagerare rätt till hjälp från båtbolaget. Det kan till exempel handla om måltider eller boende. Båtbolaget har en skyldighet att ta särskild hänsyn till dig med funktionsnedsättning.

Ersättning för hjälpmedel

Om båtbolaget skadar eller har bort ett hjälpmedel som du behöver för att underlätta din båtresa har du rätt till ersättning som motsvarar återanskaffningsvärdet eller reparationskostnaderna. Båtbolaget ska göra allt det kan för att så snabbt som möjligt få fram lämpliga tillfälliga ersättningshjälpmedel till dig.

Anmäl om reglerna inte följs

Om du tycker att båtbolaget, eller den som ansvarar för hamnterminalen, bryter mot de regler som gäller för dig med funktionsnedsättning kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Gör en anmälan på Konsumentverkets webbplats