Båt

Två EU-förordningar och sjölagen skyddar dig när du reser med båt. Lagarna handlar bland annat om dina rättigheter vid förseningar, inställda resor och vad som gäller om du eller ditt bagage skadas ombord. Förordningarna gäller inom hela EU samt mellan länder där det ena är medlem i EU. Det är alltså samma regler när du reser mellan Gotland och fastlandet eller till exempel mellan Norge och Sverige samt Tyskland och Danmark.

Rättigheterna i EU:s förordningar gäller oavsett vad som står i avtal och andra papper från båtbolaget, och oavsett om bolagets personal eller någon annan hävdar att du inte har dessa rättigheter som resande.

Om båtresan är en del i en paket- eller charterresa ska du istället söka information under färdsättet ”Paketresor”. Ett exempel är kryssningar (vilket enligt EU:s förordning något förenklat är båtresor som görs i nöjessyfte och som innebär minst två övernattningar på båten), och även båtresor som varar mer än 24 timmar, båtresor med övernattning och resor där aktiviteter ombord på båten är huvudsyftet med resan.

Välj det område du vill läsa mer om: