Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Avtalet för paketresan

Ditt avtal med paketresearrangören bestämmer vad ni har kommit överens om. Se till att du vet vad det innehåller. Det kan vara viktigt att veta om det blir problem på resan.

När är avtalet bindande?

Du kan bli bunden av både skriftliga och muntliga avtal. Om du bokar paketresan på en webbplats är du bunden av avtalet om det varit tydligt för dig att bokningen innebar en betalningsförpliktelse för dig. Tänk på att alltid läsa arrangörens avtalsvillkor innan du köper resan. Som regel är avtalet mellan dig och arrangören bindande när arrangören har bekräftat din beställning skriftligen och du har betalat en del av resans pris. Du kan också bli bunden redan när du tar emot din skriftliga bekräftelse från arrangören. I de fall då arrangören inte har angett villkor om när avtalet blir bindande kan du bli bunden av muntliga överenskommelser, arrangören måste då kunna styrka detta.

Avtalets innehåll

Avtalsvillkoren ska alltid vara skriftliga. Avtalet ska alltid innehålla vissa villkor och viss information, bland annat om.

 • Priset för resan.
 • Kostnader som kan tillkomma.
 • Betalningsvillkor.
 • Att du måste reklamera inom en viss tid vid fel i resan.
 • Viss information om dina rättigheter och arrangörens skyldigheter.
 • Vem som ansvarar för resegarantin.
 • Information om hur du kommer i kontakt med arrangören under resan.

Vad avtalet ska innehålla mer beror på resans innehåll. Men om det krävs av resan ska avtalet bland annat innehålla villkor om:

 • Resmål.
 • Resplan.
 • Transporter inom resan.
 • Boende.
 • Måltider
 • Turisttjänster som ingår, till exempel olika utflykter och evenemang.
 • Försäkringar.
 • Saker som du har kommit överens med arrangören om.

Om det blir fel vid bokningen

Om det blir fel i din bokning och felet inte beror på dig kan du i vissa fall ha rätt till ersättning om du får göra extra utlägg. Så kan vara fallet om felet orsakats av ett tekniskt fel i bokningssystemet eller om ett företag som åtagit sig att boka åt dig gör fel, till exempel stavar ditt namn fel på flygbiljetten.

Resebyråns roll

Det är arrangören av resan som har ansvaret för resan. Vänd dig därför till arrangören med dina klagomål, krav och liknande. Om du köper din paketresa hos en resebyrå så är resebyrån ofta bara återförsäljare av resan. Resebyrån är då inte arrangör och ansvarar i de flesta fall inte för resan. Du kan ändå vända dig till resebyrån om du vill klaga på resan. Resebyrån ska då skicka vidare ditt klagomål till arrangören.

Oskäliga avtalsvillkor

Om ett avtal innehåller villkor som är sämre för dig än vad paketreselagen kräver är den delen av avtalet inte giltigt.