Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Avtalet för flygresan

Du ingår alltid ett avtal när du köper en flygbiljett. Läs därför igenom avtalsvillkoren innan du gör din beställning. Villkoren bestämmer bland annat dina möjligheter att avbeställa och boka om biljetten.

När du har accepterat ett erbjudande om att köpa en flygbiljett så har du ingått ett bindande avtal med säljaren. Det kan du till exempel göra genom att du bokar resan via internet, tackar ja till ett erbjudande muntligen eller skriver under en beställning på en resebyrå. Ett muntligt avtal är lika bindande som ett skriftligt.

När du köper en biljett hos en resebyrå

När du köper en biljett hos en resebyrå är resebyrån normalt inte part i avtalet. Resebyrån förmedlar endast avtalet mellan dig och företaget du köper resan av.

Det innebär att det är leverantören av resan, till exempel flygbolaget, som ansvarar för att resan uppfyller vad ni har kommit överens om i avtalet. Det innebär också att det är till flygbolaget du ska vända dig med klagomål på resan. Men det finns fall där resebyrån är part i avtalet. Tänk på att reklamera så snart som möjligt. Huvudregeln är att du bör reklamera inom två månader.

Ta reda på vad som gäller genom att läsa resebyråns villkor noga eller ring och fråga resebyrån.