Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Avbeställa paketresa

Du har alltid rätt att avbeställa din resa. Om det framgår av villkoren för resan har paketresearrangören rätt att ta ut en rimlig avgift för de kostnader arrangören har haft på grund av din bokning. Om du ber om det ska arrangören visa dig hur avgiften har beräknats.

Arrangören har inte rätt att ta ut en sådan avgift om din avbeställning beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet eller om sådana omständigheter påverkar transporten till resmålet. Det gäller till exempel vid krig eller andra säkerhetsproblem, utbrott av sjukdomar eller naturkatastrofer, som du inte kände till när du bokade resan.

Avbeställningsskydd

Ett avbeställningsskydd är en försäkring som gör att du är bättre skyddad om du vill avbeställa din resa. Kontrollera om avbeställningsskydd ingår i din hemförsäkring. Om du betalar din resa med kredit- eller kontokort kan du eventuellt ha avbeställningsskydd den vägen också. Tänk även på att kontrollera vad som gäller för att kunna avbeställa en resa i just det skydd som du har. Om du inte redan har det extra skyddet kan du ofta köpa till det via arrangören eller genom olika försäkringsbolag.