Det här är en flerstegsguide och omfattar resor med olika färdsätt. Vi rekommenderar att du startar guiden från början för att få fullständig information om dina rättigheter.

Ändringar före avresa

Om du har ett avtal med paketresearrangören och arrangören vill ändra på resans innehåll måste det stå i avtalet att de får göra det. Men ändringarna kan ge dig rätt att avstå från resan eller få ekonomisk kompensation.

Förändring av priset

Arrangören får höja priset på resan om det står i avtalet. Men priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före avresan.

Arrangören har endast rätt att höja priset på grund av ändringar i växelkurser, skatter, avgifter eller bränslekostnader för transporter som ingår i resan. Om arrangören fått minskade kostnader ska priset i stället bli lägre för dig.

Din rätt att avstå resan

Om arrangören ändrar resan på ett sätt som är till stor nackdel för dig kan du ha rätt att avstå från resan. Det kan handla både om innehållet i resan och om priset på resan ökar så mycket att prishöjningen överstiger åtta procent av resans totala pris.

Om arrangören tänker göra en ändring i resan ska du bli informerad så snart som möjligt. Du ska även få information om din rätt till att avstå från att genomföra resan om ändringen får stor negativ betydelse för dig. Om du vill avstå resan måste du meddela arrangören inom den tid som arrangören bestämmer, förutsatt att den är rimlig.

Pengarna tillbaka, prisavdrag eller ersättningsresa

Om du väljer att inte genomföra resan kan du välja att få tillbaka pengarna du har betalat för resan. Återbetalningen ska då ske snarast, men senast inom 14 dagar. Om du väljer att ändå åka på resan och ändringen innebär att resan blir sämre har du rätt till prisavdrag. Ibland erbjuder arrangören en ersättningsresa som du kan godta om du vill. Om ersättningsresan är sämre än resan du valde att inte göra, har du rätt till ersättning för prisskillnaden på resorna.

Skadestånd

Om arrangörens ändring av resan leder till ekonomisk skada för dig kan du ha rätt till visst skadestånd. Det kan till exempel vara för utlägg du har gjort som blir meningslösa på grund av ändringen. Du har inte rätt till skadestånd om resan ställs in på grund av att för få personer anmält sig till resan och det framgår i arrangörens villkor att ett visst antal resenärer var ett krav för att genomföra resan. Du har inte heller rätt till skadestånd om arrangören kan visa att felet beror på något som saknar koppling till resan eller på oundvikliga extraordinära omständigheter. Arrangören ska kunna visa att det inte gick, och inte borde ha gått, att förutse felet redan när avtalet träffades. Arrangören måste också visa att den inte hade kunnat undvika felet. Arrangören ansvarar också för sina underleverantörer.