Köpa en juridisk tjänst

I olika situationer i livet kan du behöva juridisk hjälp. Det kan handla om nya familjeförhållanden, dödsfall i familjen eller kanske om att skriva ett avtal av något slag.

I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Det innebär att du får hjälp att betala juridisk experthjälp i en tvist. Kontakta ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad din försäkring täcker.

Få hjälp hos din bank

När du behöver få juridiska råd och hjälp med praktiska frågor som att skriva ett samboavtal eller upprätta en bouppteckning, kan du vända dig till advokat eller till din bank.

Priset för juridisk hjälp varierar så det är bra om du jämför olika byråer. Det vanligaste är att du betalar per timme, men det finns även de som erbjuder fast pris för tjänsten.

Skillnad mellan jurist och advokat

Jurist brukar betyda att personen har avlagt juristexamen. Vem som helst får kalla sig jurist och starta en juridisk byrå. Det finns inte några särskilda krav på utbildning eller erfarenhet för att erbjuda juridisk rådgivning i Sverige.

Den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Advokater är skyldiga att följa det som kallas god advokatsed. Grunden för god advokatsed finns i Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

På Advokatjourens webbplats kan du läsa mer om advokater och advokattjänster

Om du har en tvist med en jurist

Du kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om du har en tvist med en jurist och vill få ditt ekonomiska krav prövat.

Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats

Om du har en tvist med en advokat

Om du har anlitat en advokat och inte är nöjd kan du vända dig till Advokatsamfundet för att få ditt ärende prövat.

Läs mer i artikeln Om du inte är nöjd med advokaten