Mäklarmärkning

I annonser om försäljning av bostäder kan du ofta läsa att huset är besiktigat. Mäklarfirmorna använder sig av symboler och uttryck så som varudeklarerat, länsdeklarerat, besiktigat, trumfmärkt eller liknande.

Märkningen innebär att huset är besiktigat och ofta finns olika former av försäkringar för säljare och köpare kopplade till besiktningen. Besiktningen kan vara av olika omfattning beroende på vad säljaren beställt och den är inte alltid en fullständig undersökning av bostaden. Märkningen innebär inte att huset skulle vara i något särskilt bra skick, eller särskilt godkänt, till skillnad från andra hus på marknaden.

Även försäkringarna kan vara av olika slag, men vanligast är en så kallad ”dolda-felförsäkring” som innebär att ett försäkringsbolag kopplas in om ett dolt fel upptäcks. Detta under förutsättning att det uppkomna felet omfattas av försäkringen, ofta undantas vissa typer av fel från försäkringen. Försäkringen kan också ha en självrisk eller begränsningar i ersättningsnivåerna, vilket gör att säljaren inte får full ersättning. Du bör därför läsa villkoren noga innan du tecknar någon variant av den här försäkringen.

Fortfarande undersökningsplikt

Det viktigaste att tänka på om du funderar på att köpa ett symbol- eller besiktningsmörkt hus är att den här typen av märkning inte tar bort köparens undersökningsplikt. Säljarens besiktning kan till och med utöka undersökningsplikten om besiktningen visar att det finns fel som måste undersökas vidare. Ofta innefattar inte besiktningen alla moment som måste undersökas utan det kan finnas delar som besiktningsmannen inte tittat på, till exempel elinstallationer och vattenkvalitet.

Som köpare måste du inte anlita en egen besiktningsman, men det finns flera fördelar med att göra det. Du har då möjlighet att vara med vid besiktningen och får med egna ögon se vad besiktningsmannen har anmärkningar på. Du kan också ställa frågor till besiktningsmannen om det är något i protokollet du har funderingar över. Vidare är det lättare att ställa krav på besiktningsmannen om den har missat något vid besiktningen som borde ha upptäckts.