Mäklarens skyldigheter

Vid en försäljning ska mäklaren värna om både köparen och säljarens intressen. Enligt lagen ska mäklaren utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed.

Mäklaren som sköter din försäljning är bland annat skyldig att:

  • ge dig en beskrivning av objektet
  • ge dig skriftlig information om undersökningsplikten
  • erbjuda en skriftlig beräkning av boendekostnaden

Mäklaren har många skyldigheter att leva upp till inom ramen för god fastighetsmäklarsed. Fastighetsmäklarinspektionen har utförlig information om dessa skyldigheter.

Läs om förmedlingsuppdrag på Fastighetsmäklarinspektionens webbplats.

Beskrivningen av objektet

Beskrivningen av objektet ska innehålla uppgift om byggnadens ålder, storlek och byggnadssätt. Även fastighetsbeteckning, taxeringsvärden, areal, driftskostnader, inteckningar, servitut och andra rättigheter som belastar fastigheten samt information om eventuella gemensamhetsanläggningar ska finnas med.

Om du köper en bostadsrätt ska objektsbeskrivningen innehålla lägenhetsnummer, storlek, årsavgift och beslutade ändringar av den samt driftskostnader. Det ska även finnas uppgift om bostadsrättsföreningens namn, pantsättning av bostadsrätten, andelstal, och upplåten mark.

Mäklarens upplysningsplikt

Mäklaren ska ge dig som köpare de råd och upplysningar som du kan behöva om objektet och andra förhållanden som har samband med köpet. Upplysningsplikten omfattar allt som kan antas vara av betydelse vid köpet.

Mäklaren har också ett ansvar för att köparen förstår betydelsen av informationen som mäklaren ger. Om du som köpare känner dig osäker på något, fråga mäklaren och be om en förklaring.