Rot- och rutavdrag

När du anlitar någon för att utföra arbete i ditt hem kan du få göra avdrag från din skatt för arbetskostnaden. Avdraget kallas för rot-avdrag eller rut-avdrag, beroende på vilken typ av arbete du beställer.

Så fungerar rot- och rut-avdraget

Om du utnyttjar både rot- och rut-avdrag så läggs summorna ihop. Maxgränsen för avdrag är 50 000 kronor per person och år. Företaget som utför arbetet drar av summan på fakturan till dig. När du har betalat din del av arbetet ansöker företaget om utbetalning av resterande del hos Skatteverket. För att företaget ska kunna ansöka om utbetalning från Skatteverket krävs det att arbetet både är utfört och betalat. Företag är inte skyldiga att erbjuda avdraget. Du som beställare behöver undersöka möjligheten till avdrag innan du anlitar någon.

Kontrollera att företaget är godkänt för F-skatt

För att du ska kunna få avdraget behöver företaget vara godkänt för F-skatt. På Skatteverkets webbplats kan du kontrollera detta. Där kan du även se om företaget är registrerat för moms och om det är registrerat som arbetsgivare.

Hämta företagsinformation på Skatteverkets webbplats

Vad kan jag få rot-avdrag för?

Du kan ansöka om rotavdrag för exempelvis om- och tillbyggnader, reparationer och underhåll i din bostad. Du kan få avdrag för arbetskostnaden. Kostnad för material och resor ger ingen rätt till avdrag. För att ha rätt till rotavdrag måste du helt eller delvis äga och bo i bostaden där tjänsten utförs.

Läs mer om reglerna för rot-avdrag på Skatteverkets webbplats 

Vad kan jag få rut-avdrag för?

Du kan ansöka om rut-avdrag för exempelvis städning, barnpassning och reparation av vitvaror förutsatt att arbetet utförs i din bostad. Du kan även få rut-avdrag för flyttjänster när du flyttar från en bostad till en annan. För att ha rätt till rut-avdrag måste du bo i bostaden där arbetet utförs. Däremot behöver du inte äga din bostad, vilket innebär att du kan få rut-avdrag för arbeten som utförs i din hyreslägenhet. Du får dra av kostnaden för arbetet, men inte kostnaden för material, resor eller administration.

Läs mer om reglerna för rut-avdrag på Skatteverkets webbplats

Viktigt med skriftligt avtal

Var noga med att ha ett skriftligt avtal med företaget där det står att ni har kommit överens om avdrag för rot eller rut. Tänk också på att avtala om vem som ska betala om avdraget inte godkänns av Skatteverket. Det är du som beställare som ansvarar för att alla villkor för avdraget är uppfyllda. Samtidigt ska företaget du anlitar säkerställa att arbetet som ska utföras ger rätt till avdrag. Skatteverket har en tjänst som hjälper dig räkna ut hur mycket rot- och rut-avdrag du kan ha rätt till.

Uppskatta ditt rot- och rut-avdrag på Skatteverkets webbplats

Om du och företaget inte kommer överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Tänk på att du måste ha reklamerat tjänsten till företaget först. Det innebär att du informerar hen om att du tycker att tjänsten är felaktig och varför du tycker det.  

Läs mer om att göra en anmälan på ARN:s webbplats