Märkning av byggprodukter

Många byggprodukter ska ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att få säljas i Sverige och 32 andra europeiska länder. Det framgår av EU:s byggproduktförordning.

I Sverige och andra EU-länder gäller landets egna byggregler. Det är byggherren som ansvarar för att välja lämpliga byggprodukter så att det färdiga byggnadsverket uppfyller kraven i de svenska byggreglerna.

Med hjälp av informationen i prestandadeklarationen ska byggherren kunna avgöra om produkten är lämplig för den avsedda användningen. I själva CE-märkningen finns uppgifter om produktegenskaperna från prestandadeklarationen i kortfattad form.

Deklarationen förklarar produktens egenskaper

Ta hjälp av prestandadeklarationen när du väljer byggprodukter. Byggprodukternas egenskaper redovisas i en prestandadeklaration som ska följa med varje produkt. Det är byggprodukttillverkaren som är ansvarig för att upprätta prestandadeklarationen.

I prestandadeklarationen finns information om produktens väsentliga egenskaper, till exempel bärförmåga eller brandmotstånd. Där står också vad produkten är tänkt att användas till, vem som tillverkat den och vilket anmält organ som gjort bedömningen.

Detta omfattas av märkningskraven

Exempel på byggprodukter som ska vara CE-märkta är fönster, trägolv, spik, brandvarnare och olika isoleringsprodukter. Exempel på byggprodukter som ännu inte omfattas av CE-märkningen är vattenkranar, trätrappor och lister.

Vissa produkter räknas inte som byggprodukter och kommer inte att omfattas, exempelvis garderober och köksinredning.