Pris och tilläggsarbete

Om du och hantverkaren kommit överens om ett pris får det inte ändras förutom om du fått ett ungefärligt pris. Om hantverkaren under arbetets gång tycker att fler saker behöver åtgärdas är hen skyldig att kontakta dig.

Har du och hantverkaren kommit överens om ett fast pris i förväg får det inte ändras. Har du fått en ungefärlig prisuppgift får den inte överskridas med mer än 15 procent om inget annat avtalats Vid rivnings- eller markarbete och du använder entreprenadkontraktet ABS eller Hantverkarformuläret gäller max 25 procent. 

Löpande pris betalas per timme

Ett alternativ till fast eller ungefärligt pris är löpande pris. Då betalar du per timme. Tänk på att komma överens om timpriset. Det går att kombinera löpande pris med en ungefärlig prisuppgift eller ett takpris. Vid takpris betalar du per timme, men maximalt upp till det pris ni satt som tak. Även om arbetet skulle ta längre tid så är det takpriset som gäller. Oavsett vilken prissättning ni väljer - se till att få prisuppgiften skriftligt. I prisuppgiften ska moms ingå. 

Om du och hantverkaren inte har avtalat om ett pris

Om ni inte har avtalat om ett pris är du skyldig att betala vad hantverkaren kräver under förutsättning att det är skäligt. För att ta reda på vad som är skäligt pris kan du till exempel jämföra med vad flera andra hantverkare inom samma arbetsområde tar betalt för motsvarande tjänst för att se vad som kan vara ett rimligt pris. Om det pris som hantverkaren kräver av dig inte är skäligt kan du invända mot det krävda priset och betala vad du anser är skäligt. 

Om hantverkaren kräver betalt för orimligt många timmar

Om du har kommit överens med din hantverkare om ett timpris och din hantverkare kräver betalt för orimligt många timmar, kan du också jämföra motsvarande tjänst hos andra hantverkare för att hitta ett pris som är rimligt. 

Tänk på att hantverkaren har rätt att ta betalt för tid som inte direkt har med själva hantverksarbetet att göra som till exempel förberedelsearbete av olika slag, till exempel inköp av material. 

Vid tilläggsarbete måste hantverkaren kontakta dig

Om hantverkaren under arbetets gång märker att någon ytterligare åtgärd behöver utföras, som har samband med uppdraget men som ni inte har kommit överens om i förväg, ska hantverkaren kontakta dig. Du får då bestämma om du vill att hantverkare utför tilläggsarbetet eller inte. 

Om hantverkaren inte får tag på dig får bara tilläggsarbetet utföras om: 

  • priset är obetydligt eller lågt i förhållande till det ursprungliga priset (riktmärke: lägre än 15 procent av det ursprungliga priset) och 
  • det finns särskilda skäl att anta att du vill ha tilläggsarbetet utfört i samband med uppdraget eller att 
  • tilläggsarbetet är nödvändigt för att avvärja en nödsituation. 

I samband med att ni gör upp vilket pris du ska betala, tänk också på övriga kostnader som kan tillkomma. Det kan till exempel vara reseersättning, materialkostnad och eventuella påslag. 

Du har enligt lagen rätt att få en specificerad räkning om du begär det. Har ni inte kommit överens om något annat är du skyldig att betala när hantverkaren är färdig med arbetet, men aldrig i förskott. Du ska bara betala för ett bra utfört arbete. Du har rätt att hålla inne med så mycket pengar som det kostar att åtgärda eventuella fel. Summan du håller inne ska vara rimlig i förhållande till felets karaktär.