Vad klassas som läkemedel?

Alla ämnen som kan användas för att behandla sjukdomar är läkemedel. Ämnen som påstås kunna behandla eller förebygga sjukdomar är också läkemedel. 

Det är alltså inte bara produkten i sig, som avgör om den är ett läkemedel. Även vad produkten påstår sig kunna göra, har betydelse.

Mer om vad ett läkemedel är på Läkemedelsverkets webbplats

Krav på läkemedel

Alla produkter som klassas som läkemedel måste vara godkända av Läkemedelsverket. För att bli godkänt måste det finnas vetenskapliga bevis att de fungerar. Läkemedlen får heller inte ge biverkningar som är värre än den sjukdom som ska behandlas.

Med hjälp av Läkemedelsverkets söktjänst "Läkemedelsfakta" kan du finna alla godkända och registrerade läkemedel i Sverige.

Till söktjänsten Läkemedelsfakta