Läkemedlet på receptet kan bytas ut på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apoteket kan du bli erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Det kallas generiskt utbyte. Apoteket måste nämligen erbjuda dig det likvärdiga läkemedel som för tillfället har lägst pris.

Ett generiskt utbyte kan bara ske om läkemedlet på ditt recept ingår i högkostnadsskyddet. Det går alltså inte att byta till något annat likvärdigt läkemedel om läkemedlet på ditt recept inte ingår i högkostnadsskyddet. Läkemedel byts ut för att ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för läkemedel, varken du som patient eller samhället.

Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd och fungerar på samma sätt i kroppen. Hjälpämnena kan däremot variera och därför kan läkemedlen se olika ut. Det är Läkemedelsverket som bestämmer vilka läkemedel som är utbytbara och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar om vilka läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet.

Du måste inte byta

Du måste inte acceptera att läkemedlet på ditt recept byts ut. Men om läkemedlet på ditt recept är dyrare än det alternativ du blir erbjuden får du betala mellanskillnaden mellan de båda läkemedlen själv, resten ingår i ditt högkostnadsskydd.

Du kan också välja att istället för det läkemedel som utbytet ska ske till, få ett annat utbytbart läkemedel, men betalar då hela kostnaden själv. Om den som skrivit ut receptet däremot sagt nej till byte av medicinska skäl eller om farmaceuten på apoteket motsätter sig utbytet ingår hela kostnaden för läkemedlet på receptet i högkostnadsskyddet. 

Läkemedelsverkets information om utbyte av läkemedel