Högkostnadsskydd för läkemedel

Många receptbelagda läkemedel ingår i det så kallade högkostnadsskyddet. Det innebär att staten betalar en del av kostnaden för dina läkemedel. Skyddet innebär också att det finns en gräns för vad du som mest måste betala för dina läkemedel per år.

I högkostnadsskyddet ingår de allra flesta receptbelagda läkemedel och olika förbrukningsartiklar.

Du har rätt till högkostnadsskyddet om du:

  • är bosatt i Sverige
  • har en anställning i Sverige

Läkemedel i högkostnadsskyddet är kostnadsfria för barn under 18 år.

Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen är kostnadsfria för personer som vid inköpstillfället inte har fyllt 21 år.

För läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet är priset samma oavsett vilket apotek du handlar hos. Men för läkemedel som inte ingår kan priserna variera. Därför kan det löna sig för dig att jämföra priset mellan olika apotek.

Mer om högkostnadsskydd på Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets webbplats 

Information om vad läkemedel på recept kostar på 1177 Vårdguidens webbplats