Har du frågor om dina läkemedel?

Det finns flera som du kan kontakta om du behöver rådgivning om dina läkemedel.

Fråga ditt apotek eller din läkare

Kontakta i första hand en farmaceut på ditt apotek eller kontakta din läkare. De har stor kunskap om läkemedel, högkostnadsskydd och dina recept.

Ring Läkemedelsupplysningen

0771-46 70 10
Läkemedelsupplysningen finns på Läkemedelsverket. Dit kan du ringa och ställa generella frågor om dina läkemedel.

Läs mer på Läkemedelsverkets webbplats

Till Läkemedelsverkets webbplats

Läkemedelsfakta

I Läkemedelsverkets söktjänst Läkemedelsfakta hittar du mer information om enskilda läkemedel.
Information om enskilda läkemedel på Läkemedelsfakta 

Övriga frågor om sjukdomar, symtom och behandling

Kontakta 1177 Vårdguiden (Sjukvårdsrådgivningen) eller primärvården i ditt landsting. 
Till 1177 Vårdguidens webbplats

Läkemedelsförgiftning och akuta situationer

Giftinformationscentralen tillhör Läkemedelsverket. Ring Giftinformationscentralen 010-456 67 00 i mindre akuta fall. När det är akut ring SOS Alarm 112 och begär giftinformation.
Till Giftinformationscentralens webbplats