Medicin och hälsa

Det är flera myndigheter som har medicin och hälsa inom sitt verksamhetsområde. Tillsammans bidrar arbetet till att du ska kunna vara en säker konsument och patient.

Det finns många regler som tillverkarna ska följa vid försäljning av produkter inom medicin och hälsa. 

Läkemedelsverket arbetar bland annat med att främja folkhälsan och säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Konsumentverket granskar att företag marknadsför produkterna på rätt sätt.

Marknadsföring av produkter inom medicin och hälsa

Allt som påstås i reklam måste kunna bevisas. Det är extra viktigt när det handlar om reklam för produkter som påverkar din hälsa. Det finns regler för hur företag får marknadsföra mediciner och hälsoprodukter. Exempel på sådan reklam är mat, bantningsprodukter, medicinska produkter och modersmjölksersättning.

Mer om marknadsföring av hälsoprodukter på Konsumentverkets webbplats