Ridhjälmar

Oavsett hur stor erfarenhet du har av hästar är det alltid viktigt att använda rätt skyddsutrustning. Ridhjälmen ger ett bra skydd för huvudet mot allvarliga skador.

EU-beslut ska ge ryttare ett högre skydd

Om en ridhjälm ska få säljas inom EU ska den ha högsta möjliga skyddsförmåga utan att vara ett hinder för ryttaren. Vad det innebär i detalj har tidigare framgått av standarden EN 1384, en märkning som funnits i ridhjälmar tillsammans med CE-märket.

Under hösten 2014 beslutade EU-kommissionen att ridhjälmarna ska ge ett högre skydd. Därför räcker inte längre enbart EN 1384 för att tolka lagens krav. 

Svårt att veta vilka krav som gäller för godkännande

Ridhjälmar som är certifierade (typgodkända) enligt EN 1384:1996 eller EN 1384:2012, får fortsätta att säljas om de är tillverkade före den 4:e november 2014. Ridhjälmar som är tillverkade från och med detta datum måste vara certifierade på annat sätt. I praktiken sker detta delvis enligt EN 1384, men med vissa ändringar och tilläggskrav.

Eftersom man använder lite olika metoder och kan ha olika märkning på hjälmarna, är det ibland svårt att se om en ridhjälm är certifierad enligt de nya kraven. Vanligast är märkningen VG1 01.140, men även EN 1384+VG1 och CE++ förekommer och på senare tid också EN1384:2017.

Det finns ingen komplett lista över alla aktuella märkningar. En ridhjälm som bara har märkningen EN 1384:1996 eller EN 1384:2012 (förutom CE-märkning), har troligen ingen certifiering enligt de nya kraven. Vilken certifiering och märkning som kommer att användas framöver är inte bestämt, men både gamla och nya ridhjälmar måste vara CE-märkta.

Kontakta ditt förbund om regler för hjälmanvändning

Det finns inga lagar med krav på att du ska ha en hjälm när du rider eller som styr vilka hjälmar du får använda. De olika förbunden inom rid, trav och galoppsport i Sverige har däremot egna regler för hjälmar inom respektive verksamhetsområde. Kontakta ditt förbund om du har frågor om vilka regler som gäller inom ditt hästsportområde.

Broschyren Välkommen till stallet

Ladda ner Konsumentverkets publikation Välkommen till stallet som innehåller information om säkerhet i samband med häst- och ridverksamhet