Skateboard, inlines och sparkcykel

Skateboard, inlines och sparkcykel är populärt bland både vuxna och barn. Om du ska köpa någon av dessa produkter ska du titta efter varningstexter och läsa bruksanvisningen noga.

När du ska köpa skateboard, inlines och sparkcykel ska du läsa varningstexter och bruksanvisningar noga. I bruksanvisningen kan det till exempel stå att leksaken kräver stor skicklighet och att den ska användas med försiktighet för att förhindra skador. Det ska även finnas information om eventuell skyddsutrustning.

Använd skydd

Olycksstatistiken visar att tusentals personer skadas varje år i olyckor med inlines, skateboard och sparkcykel, främst i fallolyckor. Därför är det viktigt att du använder skyddsutrustning. Tänk på att skyddsutrustningen ska vara CE-märkt. Då garanterar tillverkaren att skydden uppfyller ställda krav.

Använder du hjälm skyddar du huvudet. Vid inlines- och skateboardåkning kan du skydda handlederna med handledsskydd. Knäskydd och armbågsskydd säljs ofta tillsammans med handledsskydden och skyddar dig om du ramlar.

Hur ofta du ska byta ut din hjälm beror på tillverkarens rekommendationer som ska finnas på förpackningen. Har hjälmen utsatts för hårda slag eller stötar ska den bytas ut.

Rekommendationer för hjälmar

Varningar och märkningar på leksaker

Statistik om olyckor och skador

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) finns en statistikdatabank där du kan söka statistik om olyckor och skador, säkerhet och trygghet. MSB har även gett ut en rapport som påvisar risker med barn på hjul och vad du kan tänka på för att minska riskerna.

Gå till MSB:s statistikdatabank

Gå till MSB:s rapport om Barn på hjul