Skydd för gör-det-själv-arbete

Är du en hemmafixare? Här kan du läsa om de skydd du behöver när du sågar, borrar och slipar på egen hand.

Huvudet

Var rädd om ditt huvud. Finns det risk för fallande föremål? Då är det lämpligt att använda en så kallad industrihjälm med hårt skal. Tänk på att byta ut hjälmen om den fått ett kraftigt slag eller blivit skadad på något sätt.

Ögon och ansikte

Ska du röja i trädgården, såga eller slipa? Då finns en risk att du får kvistar, flis eller spån i ögonen och ansiktet. Det kan bland annat ge bestående ögonskador som följd. Därför ska du alltid använda skyddsglasögon eller visir vid den typen av arbete.

Det finns många olika modeller av skyddsglasögon, även sådana som passar utanpå vanliga glasögon. Se till att välja rätt modell av skyddsglasögon och tänk på att vanliga glasögon inte skyddar tillräckligt.

Ska du svetsa? Då behöver du använda en svetsskärm. De skyddar inte bara mot ljuset utan även ditt ansikte och öron mot värmestrålningen och så kallade svetsloppor.

Öronen

Det finns många olika ljud som kan skada din hörsel. De farligaste ljuden är impulsljud, sådana ljud som uppkommer i samband med slag på till exempel metall. Buller från gräsklippare och andra maskiner kan också ge nedsatt hörsel eller tinnitus.

Ett effektivt hörselskydd minskar risken att få en hörselskada. Det finns många olika modeller och typer av hörselskydd att välja mellan. Läs i bruksanvisningen och fråga gärna i butiken så att du får ett skydd som ger dig rätt ljuddämpning för den miljö du kommer vistas i.

Tänk på att skyddseffekten minskar drastiskt om du inte använder hörselskydd under hela tiden du utsätts för buller.

Andningen

När du målar eller slipar frigörs skadliga gaser och partiklar. De kan på sikt ge astma, cancer, lung- eller hjärnskador. Om du vet vilka gaser eller partiklar du kommer utsätta dig för kan du också hitta ett effektivt andningsskydd – men det är viktigt att andningsskyddet passar bra över ansiktet och sluter tätt.

Alla andningsskydd skyddar inte mot alla olika risker. Fråga personalen i butiken vad du bör välja.

Händerna

Det finns många verktyg och maskiner som kan skada dina händer allvarligt. Vedklyvar, olika maskinsågar och gräsklippare är inblandade i många olyckor liksom knivar, yxor, handsågar och hammare. Varje år orsakar dessa verktyg klämskador, skärskador och i värsta fall amputation.

När du jobbar med maskiner ska du tänka på att inte använda för stora handskar. De kan fastna och dras in i en rörlig maskindel.

Det är också viktigt att maskinerna du använder har ett fungerande maskinskydd. Det hindrar dig eller personer i din närhet att komma åt maskinens farliga delar.

Välj rätt handske för det arbete som ska utföras. Om du till exempel ska arbeta med kemikalier bör du använda en kemskyddshandske.

Fötterna

Vid gör det själv-arbeten och trädgårdsarbete är det vanligt med olyckor där man trampar på spik eller att ett tungt föremål faller på tårna. Med en skyddssko kan du skydda dina fötter och dagens skomodeller är både lätta och smidiga att bära.

Kroppen

En olycka när du arbetar med motorkedjesåg eller röjsåg kan få mycket allvarliga konsekvenser. Därför är det viktigt att du använder skyddskläder med sågskydd, exempelvis sågskyddsbyxor, skyddsstövlar eller skyddskängor.

Skyddskläderna minskar risken för kroppsskador, något som vanliga arbetskläder inte gör. Andra exempel på risker som olika skyddskläder skyddar mot är stark värme, sträng kyla och farliga kemikalier.

För att visa vad skyddskläderna ska skydda mot ska kläderna vara märkta med olika symboler, så kallade piktogram.

Fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning används i första hand i arbetslivet. Om du inte har tillräcklig kunskap om utrustningen bör du vända dig till ett företag eller en person med kompetens inom området.

Den som arbetar på hög höjd, till exempel på ett tak, bör använda personlig fallskyddsutrustning. Ett fallskydd ska alltid fästas i en lämplig förankringsanordning enligt den bruksanvisning som följer med fallskyddet.

Mer information om personlig skyddsutrustning finns på Arbetsmiljöverkets webbplats