Personlig skyddsutrustning

Många konsumenter skadar sig i onödan i samband med olika hemmaprojekt och fritidsaktiviteter. Att använda rätt personlig skyddsutrustning är ett viktigt steg för att undvika hälso- och säkerhetsrisker.

Alla produkter som du bär som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker kallas för personlig skyddsutrustning. Det kan till exempel vara ett par öronproppar mot höga ljudnivåer eller en hjälm när du är ute och cyklar.

Att använda rätt utrustning på rätt sätt är mycket viktigt. Tusentals konsumenter skadar sig i samband med fritidsaktiviteter och hemmaprojekt varje år. Många gånger hade dessa skador kunnat undvikas om lämplig skyddsutrustning hade använts.

Använd CE-märkt utrustning

Om du ska köpa någon form av personlig skyddsutrustning är det viktigt att du kontrollerar att utrustningen är CE-märkt. Du ska också få med en bruksanvisning på svenska som informerar dig om hur du ska göra för att använda utrustningen på rätt sätt.

Rätt skydd för rätt tillfälle

Det finns många olika typer av personlig skyddsutrustning och det är viktigt att ta reda på vilket skydd som passar bäst vid ett visst tillfälle. Beroende på vad du ska göra kan du till exempel behöva:

 • Hjälm av olika slag
 • Reflex
 • Flytväst
 • Armbågs-, handleds- och knäskydd
 • Ryggskydd
 • Skyddsglasögon
 • Hörselskydd
 • Andningsskydd
 • Skyddshandskar
 • Skyddskläder
 • Halkskydd

Inom de olika typerna av skyddsutrustning finns det variationer som är viktiga att ta hänsyn till. Egenskaperna hos en cykelhjälm är exempelvis inte de samma som hos en skidhjälm. Kolla upp vilka situationer din skyddsutrustning är anpassad för.