Ridhjälmar

Oavsett hur stor erfarenhet du har av hästar är det alltid viktigt att använda rätt skyddsutrustning. Ridhjälmen ger ett bra skydd för huvudet mot allvarliga skador.

EU-beslut ska ge ryttare ett högre skydd

Om en ridhjälm ska få säljas inom EU ska den precis som tidigare ha högsta möjliga skyddsförmåga utan att vara ett hinder för ryttaren. Vad det innebär i detalj har tidigare framgått av standarden EN 1384, en märkning som funnits i ridhjälmar tillsammans med CE-märket.

För drygt ett år sedan beslutade EU-kommissionen att ridhjälmarna ska ge ett högre skydd. Därför räcker inte längre enbart EN 1384 för att tolka lagens krav. En ny version av EN 1384 håller därför på att tas fram, men denna standard är ännu inte klar och det går inte att säkert säga när den kommer att finnas tillgänglig.

Svårt att veta vilka krav som gäller för godkännande

Ridhjälmar som är certifierade (typgodkända) enligt EN 1384, får fortsätta att säljas om de är tillverkade före den 4:e november 2014. Ridhjälmar som är tillverkade efter detta datum måste vara certifierade på annat sätt. I praktiken sker detta delvis enligt gamla EN 1384, men med vissa ändringar och tilläggskrav.

Eftersom man använder lite olika metoder och kan ha olika märkning på hjälmarna, är det svårt att se om en ridhjälm är certifierad enligt de nya kraven. Vanligast är märkningen VG1 01.140 – men även EN 1384+VG1 och CE++ förekommer. Det finns tyvärr ingen komplett lista över alla aktuella märkningar. En ridhjälm som bara har märkningen EN 1384:1996 eller EN 1384:2012 (förutom CE-märkning), har troligen ingen certifiering enligt de nya kraven. Både gamla och nya ridhjälmar måste åtminstone vara CE-märkta.

Inga lagbestämmelser för ridhjälmar

Det finns inga lagar som styr vilka hjälmar du får använda när du rider. Svenska Ridsportförbundet har dock satt en gräns, 31 december 2017, för hur länge ridhjälmar med gammal certifiering (EN 1384:1996 och EN 1384:2012) får användas vid tävling. Om du har frågor kring denna gräns kan du vända dig till Svenska Ridsportförbundet.

Broschyren Välkommen till stallet

Ladda ner Konsumentverkets publikation Välkommen till stallet som innehåller information om säkerhet i samband med häst- och ridverksamhet

Tipsa om sidan