Lek och fritid

På fritiden utövar många barn och vuxna fritidsaktiviteter som kan vara förknippade med olika hälso- och säkerhetsrisker. Det är viktigt att vara uppmärksam på de risker som finns, både med produkter som används och vid själva utövandet. För en del aktiviteter finns särskild skyddsutrustning som kan minska risken för allvarliga olyckor.

Produkter som används som skydd mot hälso- och säkerhetsrisker regleras i lagen om personlig skyddsutrustning. Lagen gäller bara skyddsutrustning som du använder för privat bruk. Till exempel hjälmar och ryggskydd.