Hyra och leasa

Uthyrning förekommer i många branscher, till exempel för bilar och släp, entreprenadmaskiner, byggutrustning och jordfräsar. Läs avtalet noga när du hyr eller leasar.

Kontrollera vad som gäller för hyrestiden

I de flesta fall står hyrestiden i avtalet. Ibland står det i avtalet att du måste betala en extra avgift om du avbryter hyresperioden i förtid. Har ni inte kommit överens om en bestämd hyrestid gäller avtalet till dess att du eller uthyraren säger upp det.

Vem är ansvarig för skador vid uthyrning?

När du hyr en vara är det uthyraren som är ansvarig för eventuella fel, till exempel om varan är defekt och inte fungerar. Du är ansvarig om du har skadat varan, till exempel om du tappat den i golvet. Du är också ansvarig om du tappar bort varan eller om den blir stulen. I de fall du är ansvarig kan din hemförsäkring täcka kostnaderna och du får då stå för självrisken. Se därför till att du har en hemförsäkring som täcker skador på varan om något skulle hända.

När du hyr bil gäller andra regler, läs om dem i artikeln Hyra bil

Hur fungerar leasing?

Leasing är en blandning av kreditköp och långtidshyra. Den här hyrformen är vanligast för företag, men blir allt vanligare för privatpersoner. Upplägget liknar ett avbetalningsköp, men juridiskt betraktas det som hyra. Det många ser som en fördel med leasing är att du inte behöver betala en kontantinsats. Det viktigaste när du leasar är att läsa igenom avtalet noga och sätta dig in i vad som ingår och vad som inte ingår.

Varan lämnas tillbaka eller löses ut

När hyrestiden har gått ut kan du i de flesta fall välja att antingen lämna tillbaka varan eller köpa den, för att veta vilka valmöjligheter du har är det viktigt att du läser igenom avtalet innan du skriver på.

Väljer du att köpa varan, så ska du betala det så kallade restvärdet. Restvärdet är den summa som är kvar att betala när avtalet går ut. Restvärdet bör stämma överens med marknadsvärdet för den leasade varan. Om du istället väljer att lämna tillbaka varan, får du i normala fall stå för mellanskillnaden mellan restvärdet i avtalet och varans verkliga marknadsvärde.

Här kan det skilja sig mycket mellan olika företags villkor. Vissa avtal innehåller ett garanterat restvärde och inte ett rörligt. I vissa avtal står uthyraren/leasinggivaren för risken mellan varans marknadsvärde i normalt skick i förhållande till varans restvärde.