Sälja utan mäklare

Det finns inga krav på att du måste anlita en mäklare om du ska sälja din bostad. Om du ska sälja din bostad utan att anlita en mäklare krävs det att du gör mer jobb själv, men du kan komma billigare undan.

Särskilt om att sälja bostadsrätt utan mäklare

En bostadsrätt innebär inte att du äger en lägenhet utan att du äger en andel i en bostadsrättsförening. Denna andel är knuten till rätten att utnyttja en viss lägenhet. Det är viktigt att både köpare och säljare är på det klara med detta för att undvika konflikter under eller efter en försäljning.

Till skillnad från hus och ägarlägenhet kan en bostadsrättshavare friskriva sig mer generellt från ansvar för dolda fel genom svepande formuleringar som "bostadsrätten säljs i befintligt skick". Detta gäller givetvis under förutsättning att köparen accepterar en sådan klausul. Du kan däremot inte friskriva dig från dolda fel som du känt till, utan att upplysa köparen om dessa fel.

 

Samtycke krävs vid försäljning

Om din make/maka, registrerade partner eller sambo är bostadsrättshavare tillsammans med dig, säljs bostadsrätten gemensamt. Även om du ensam är bostadsrättshavare, men bostadsrätten är er gemensamma bostad, krävs samtycke från din make/maka, registrerade partner eller sambo för att sälja lägenheten.

 

Särskilt om att sälja hus utan mäklare

De köpehandlingar som ska upprättas är följande:

Köpekontrakt

Köpekontraktet innehåller priset och fakta om huset. I kontraktet skrivs också tillträdesdatumet, det vill säga det datum när du låter köparen börja flytta in i huset. När köpekontraktet skrivs betalar köparen en handpenning. Handpenningens storlek kan variera men en etablerad huvudregel är 10 procent.

Köpebrev

Köpebrevet är ett kvitto på att husköparen betalat huset. I samband med att köpebrevet skrivs betalas återstående delar av köpesumman samt lagfart och pantbrev. I samband med köpebrevet blir köpet definitivt på så sätt att du inte längre kan häva köpet på grund av att köparen dröjer med betalningen. Om du är gift eller registrerad partner krävs även att din make/maka/partner också undertecknar köpebrevet. Din namnteckning ska även styrkas av två vittnen.

Pantbrev

Pantbrevet är bankens säkerhet för att låna ut pengar till husköpet. Det kostar två procent av den summa som den är säkerhet för.

 

Lagfart

Lagfarten är beviset på vem äger huset. För att få lagfarten betalar köparen en stämpelskatt. Den är 1,5 procent av husets försäljningspris, eller husets taxeringsvärde om det är högre. Du ansöker om lagfart hos Lantmäteriet.