Köpa hus

Att köpa hus är en stor process som inte bara innebär att du som köpare ska ha ett lånelöfte och gå på visningar. Du har också ett ansvar när det kommer till besiktning och undersökningsplikt. Det är även bra att du har en buffert.

När du börjar tänka på att köpa hus är det bra att du skaffar ett lånelöfte. Ett lånelöfte innebär att du får ett löfte av banken att låna en viss summa pengar. Lånelöftet baseras på din inkomst och vilka utgifter du har. Du kan ansöka om lånelöfte via telefon eller bankens webbplats.

Lånelöftet gäller under en viss tid. Hur länge är olika från bank till bank. Även om du har ett lånelöfte kan banken senare neka dig lånet om banken anser att bostaden du vill köpa inte motsvarar lånebeloppet. 

Det är bra om du skaffat ett lånelöfte innan du börjar gå på visningar. Då vet du hur högt du kan bjuda i budgivningen. Du får låna max 85 procent av bostadens värde, resten får du betala i kontantinsats. Du kan finansiera kontantinsatsen själv eller låna till den.

Mer om lånelöfte vid ansökan om bolån på webbplatsen konsumenternas.se

Lagfart och pantbrev

Förutom köpesumman och handpenningen ska du även betala kostnaderna för lagfart och pantbrev. Lagfarten är ett bevis på att du äger huset och för att få den betalar du en stämpelskatt.

Gå på visning

Gå på många visningar, det är ett bra sätt att undersöka områden eller olika typer av hus. Tänk på att även om huset ser fint ut på ytan kan stora renoveringar behövas som att lägga om tak eller byta fönster. 

Miljö- och klimatpåverkan

Att renovera ett hus kan vara resurskrävande för både plånbok och miljö. Men du kan förnya och underhålla på ett sätt som är både ekonomiskt och bra för klimatet.

Läs mer om att renovera ekonomiskt och klimatsmart

Om du väljer att bygga ett nytt hus finns det många sätt att bidra till en bättre miljö och mindre klimatpåverkan. Du kan till exempel välja att bygga energisnålt och välja miljövänliga byggnadsmaterial.

Buffert – särskilt viktigt vid husköp

Förutom kontantinsatsen är det bra att ha en buffert när du köper hus. Det finns en hel del som måste köpas för att kunna sköta om hus och tomt. Gräsklippare, tvättmaskin och snöskyfflar är exempel på vad som kan behövas. Det är också bra att ha en buffert för oförutsedda utgifter, till exempel om frysen går sönder.

Undersökningsplikt och besiktning

När du ska köpa hus ska du vara noggrann med att undersöka bostaden. Undersökningsplikten framgår av lagen jordabalken och lägger stort ansvar på dig som köpare. Upptäcker du fel i bostaden efter köpet, är det du som måste bevisa att felen inte gick att upptäcka vid köpet, så kallade dolda fel.

Det är klokt att anlita en besiktningsman. Observera att du garderar dig inte från din undersökningsplikt genom att anlita en besiktningsman. Tänk därför på att anlita en oberoende och certifierad besiktningsman som har ansvarsförsäkring.

Vanligtvis omfattar en besiktning inte installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, eldstad och skorsten. I besiktningen ingår inte heller tomten eller andra byggnader på den. För mätning av radon, buller och vattenkvalitet med mera krävs andra typer av kontroller. Energideklaration utgör en särskild tjänst.

Läs mer om köparens undersökningsplikt på Fastighetsmäklarsinspektionens webbplats

Hör efter med kommunen om det finns några planer för området för till exempel nya byggnader eller vägar. Lantmäteriet vet om det finns servitut för fastigheten, det kan till exempel gälla att någon annan har rätt att hämta vatten från fastigheten.

På Lantmäteriets webbplats hittar du information om bland annat servitut, inteckningar och lagfarter

När besiktningen är klar och du kommit överens med ägaren är det dags att skriva kontrakt. Det är först när du skriver kontrakt som affären blir bindande.

Köpekontraktet ska innehålla:

  • Fastighetens beteckning
  • Köpeskillingens storlek
  • Överlåtelseförklaring
  • Säljarens och köparens underskrifter
  • Villkor
  • Makes eller sambos samtycke
  • Bevittning