Vad är en bostadsrätt?

Om du köper en bostadsrätt innebär det att du köper en del av en ekonomisk förening och rätten att använda en viss bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus.

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad. Du äger alltså inte bostaden. Som bostadsrättshavare blir du medlem i en bostadsrättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage.

Insats och månadsavgift

När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift, kallas också för månadsavgift. Årsavgiften, som beslutas av styrelsen, ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. I en del föreningar försöker medlemmarna hålla kostnaderna nere genom att själva ta hand om till exempel administration och trappstädning.

Att bli medlem

För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen. Om föreningen nekar dig medlemskap kan du vända dig till hyresnämnden. Föreningen kan inte neka någon medlemskap utan mycket goda skäl. Ett skäl kan vara att bostadsrättsföreningen är till för äldre. Det är ganska vanligt i dag med så kallade seniorboenden. Diskriminering på grund av hudfärg, trosbekännelse eller liknande är förbjudet enligt lag.

Du är med och fattar beslut

Som bostadsrättshavare är du med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelseledamöter och revisor. Vid den årliga stämman är du också med och bestämmer om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning, eventuella ändringar av stadgarna, om föreningen ska riva, bygga till eller göra andra väsentliga förändringar. Vid årsstämman och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt normalt en röst om inget annat är bestämt i stadgarna. En bostadsrättshavare har rätt att använda ombud på stämman.