Problem med bostadsrättsföreningen

Beroende på vilket problem du stöter på som bostadsrättshavare så finns det lite olika vägar att gå för att försöka hitta en lösning.

  • Om du själv eller flera medlemmar i en bostadsrättsförening hamnar i en tvist med föreningen kan hyresnämnden medla. Nämnden kan bara hjälpa till med medling om båda parter är intresserade av medling. Hyresnämnden finns på flera orter i landet.
  • Om du har en bostadsrätt i HSB kan du även vända dig till deras juridiska medlemsrådgivning.

Om du som bostadsrättshavare har problem med en företagare kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, ARN för att få ditt ärende prövat där. Det gäller tvister med:

  • besiktningsmän
  • fastighetsmäklare
  • försäkringsbolag
  • byggentreprenörer om så kallat tillval med mera i bostadsrättslägenheter
  • hantverkare.