Bostadsrättsföreningens skyldigheter

Som bostadsrättshavare har du glädje av att föreningen har en god ekonomi. En dålig ekonomi betyder nämligen höjda årsavgifter. Styrelsen har det yttersta ansvaret för att föreningens ekonomi går ihop och sköts på ett bra sätt som är till nytta för medlemmarna.

Föreningen är skyldig att regelbundet sätta undan pengar för underhåll och reparation av fasader, trappor, stamledningar, avlopp med mera. Men fonden för yttre underhåll räcker inte alltid, så många föreningar tar lån till sådana åtgärder. Då ökar föreningens kostnader och årsavgiften kan behöva höjas.

Vad är mest gynnsamt för medlemmarna?

Ett alternativ för föreningen för att minska kostnaderna är att medlemmarna skjuter till pengar – ett kapitaltillskott. Föreningen får inte göra skatteavdrag för sina räntor men det får medlemmarna göra på sina lån. Boendekostnaden kan således bli lägre för medlemmarna om de själva står för lånen istället för föreningen. Det är däremot inte självklart att det passar alla att öka den personliga lånebördan. Det finns olika aspekter att ta hänsyn till vid kapitaltillskott så vad som är mest gynnsamt för medlemmarna måste utredas från fall till fall.

Fond för inre underhåll

Det är inte ovanligt att det också finns en fond för inre underhåll. Då sparas en del av årsavgiften till underhåll och reparation av de enskilda lägenheterna. Föreningen hanterar fonden som du tar pengar ur om du ska renovera bostadsrätten.