Säga upp lägenhet

Om du vill flytta från bostaden du hyr så måste du oftast säga upp den. Hur lång uppsägningstid du har beror vad du hyr och på hur kontraktet ser ut. En bra tumregel är att alltid säga upp lägenheten skriftligt.

När du som hyresgäst vill flytta från lägenheten ska den oftast sägas upp. Om du hyrt lägenheten i högst tre månader kan det göras muntligt, men du ska kunna bevisa att det är gjort. Därför är det bäst att säga upp sin bostad skriftligt. Så här kan en uppsägning se ut:

"Jag säger härmed upp hyreskontraktet på min lägenhet, nr 24, Drottninggatan 12 i Staden, för avflyttning den 31 mars 2014"

Lägenheten måste sägas upp i god tid. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader och den månad då uppsägningen görs räknas inte. Uppsägningstiden är reglerad i hyreslagen och är olika beroende på bland annat hyrestiden och om hyresavtalet avser bestämd tid eller tillsvidare.

Tidsbestämda avtal

En del avtal behöver inte sägas upp. Om det är ett hyresavtal för hyresrätt med bestämd tid, som är kortare än nio månader behöver det inte sägas upp om det inte är bestämt så. I det fall ett hyreskontrakt med bestämd tid inte sägs upp eller hyresgästen inte flyttar inom en månad från det att kontraktet gick ut och hyresvärden inte heller säger till hyresgästen att flytta övergår kontraktet till ett tillsvidarekontrakt.

Om du hyr en bostadsrätt, villa, rum eller ägarlägenhet på bestämd tid upphör avtalet att gälla vid hyrestidens slut. Det avtalet behöver alltså inte sägas upp.