Uppsägning av bostad

Uppsägningstiden för en bostad varierar beroende på vilket hyresavtal du har och vad du har kommit överens med hyresvärden om. Om er överenskommelse skiljer sig mot den uppsägningstid som hyreslagen medger, gäller det som är till fördel för dig som hyresgäst. Olika regler gäller beroende på om du hyr en hyresrätt eller en bostadsrätt, villa, rum eller ägarlägenhet.

Uppsägningstid för hyreslägenhet

När du som hyresgäst vill flytta ut ur lägenheten ska den vanligtvis sägas upp. Om du hyrt den i högst tre månader kan du säga upp den muntligt, men tänk på att du ska kunna bevisa att du faktiskt har sagt upp den om du och värden har olika åsikter vid ett senare tillfälle. Därför är det bäst att alltid säga upp bostaden skriftligt.

När du ska ta reda på vilken uppsägningstid du har ska du först titta efter om ditt hyresavtal är tecknat för en bestämd tid eller om det gäller tillsvidare.

Tillsvidarekontrakt
Enligt hyreslagen har du tre månaders uppsägningstid för ett tillsvidarekontrakt. Tre månaders uppsägningstid gäller även om du inte hunnit flytta in. Uppsägningstiden räknas i hela kalendermånader. Den månaden du säger upp kontraktet räknas alltså inte. Om du säger upp lägenheten den 15 maj så blir din uppsägningstid juni, juli och augusti.

Tidsbestämt hyresavtal
För ett hyresavtal med bestämd tid beror uppsägningstiden på hur länge hyresavtalet gäller:

  • en dag i förväg om hyrestiden är längst två veckor
  • en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor men längst tre månader
  • tre månader i förväg om hyrestiden är längre än tre månader och det är fråga om en bostadslägenhet.

För dig som hyresgäst finns alltid möjligheten att säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid. Om hyresgästen har avlidit får dödsboet inom en månad från när dödsfallet har konstaterats säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Fördel för hyresgästen gäller
Hyreslagen säger att det på ett tillsvidarekontrakt ska vara tre månaders uppsägningstid. Om du har avtalat om något annat gäller det som är till fördel för hyresgästen. Om det till exempel står en månads uppsägningstid i avtalet så gäller det när hyresgästen säger upp lägenheten, men hyresvärden har tre månaders uppsägningstid. Om det i avtalet står sex månaders uppsägningstid så gäller bara tre månader för hyresgästen, men hyresvärden har sex månader. Vill hyresgästen flytta tidigare ska hyran ändå betalas om inte hyresvärden går med på en kortare tid.

För dödsbon är uppsägningstiden en månad om lägenheten sägs upp inom en månad från att dödsfallet har konstaterats.

Uppsägningstid för bostad som hyrs ut av privatperson

Lagen om uthyrning av egen bostad säger att det på ett tillsvidarekontrakt ska vara tre månaders uppsägningstid för hyresvärden och en månad för hyresgästen. Har du avtalat om något annat så gäller det som är till fördel för hyresgästen. Om det till exempel står sex månaders uppsägningstid i avtalet så gäller bara en månad för hyresgästen, men hyresvärden har sex månader.