Hyra hyreslägenhet av privatperson i andra hand

Om du hyr en hyresrätt av en annan hyresgäst kallas det för att hyra i andra hand. För att få hyra ut en bostad i andra hand måste det finnas tillstånd från hyresvärden.

Hyr du i andrahand är förstahandshyresgästen din hyresvärd. Om hen säger upp lägenheten eller blir vräkt måste du som hyr i andrahand flytta. I vissa fall kan du begära skadestånd av din hyresvärd. Hyr du i andra hand är det viktigt att känna till dina rättigheter som andrahandshyresgäst.

Dina rättigheter som andrahandshyresgäst

Om du har avtalat om att bo i andrahand en viss tid gäller den tiden även om uthyraren ändrar sig och vill ha tillbaka sin bostad tidigare. En uppsägning kan prövas i hyresnämnden och under tiden får du som andrahandshyresgäst bo kvar. För dig som hyresgäst finns alltid möjligheten att säga upp kontraktet med tre månaders uppsägningstid. Uppsägningstiden varierar beroende på om kontraktet löper tillsvidare eller på bestämd tid, samt vilken uppsägningsklausul som står i kontraktet och hyrestidens längd.

Skälig hyra

Du ska inte betala för hög hyra. Hyran ska vara skälig i förhållande till lägenhetens bruksvärde. Det betyder att hyran ska vara jämförbar med en hyra för en motsvarande lägenhet i allmännyttan (kommunala bostäder) och hos privata hyresvärdar. Misstänker du att du betalar för mycket har du möjlighet att få hyran prövad gratis i hyresnämnden. Om hyresnämnden bedömer hyran för hög kan återbetalning bli aktuell för hyror upp till ett år tillbaka i tiden räknat från dagen för ansökan.

Det finns blanketter och anvisningar på deras hemsida. Ansökan måste lämnas senast tre månader efter utflyttningen ur lägenheten.

Det är tillåtet att lägga på 10-15 procent på hyran om lägenheten hyrs ut fullt möblerad, samt för de faktiska kostnaderna för el, internet, tv, p-plats och liknande.

Besittningsskydd efter två år

En andrahandshyresgäst i en hyresrätt får besittningsskydd efter två år. Besittningsskydd innebär att du har rätt till en förlängning av kontraktet och att du har rätt att överklaga en uppsägning från hyresvärden – alltså förstahandshyresgästen.

Som andrahandshyresgäst har du däremot ett svagt besittningsskydd. Det innebär att du i regel inte får bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten, du har inte heller rätt att kräva att bo kvar om lägenheten sägs upp och du har inte rätt att byta bostad med någon annan när du hyr i andra hand.