Hyra annan bostad än hyresrätt i andra hand

Från den 1 februari 2013 gäller en ny lag, lagen om uthyrning av egen bostad. De bostäder som omfattas av lagen är villor, bostadsrätter, möblerade, omöblerade rum eller ägarlägenheter. Hyr du en hyresrätt i andra hand gäller andra regler.

Följande regler gäller för dig som tecknat ett hyresavtal som gäller från den 1 februari 2013 då lagen om uthyrning av egen bostad trädde i kraft. Om du hyr av en person som hyr ut flera bostäder gäller reglerna bara för den bostad som hyresvärden hyrde ut först, annars gäller hyreslagens regler.

För avtal som tecknats före 1 februari 2013 gäller samma regler som för att hyra av hyresrätt.

Så här bestäms hyran

Den du hyr lägenheten av i andra hand är din hyresvärd. Du kan tillsammans med hyresvärden komma överens om hyran. När ni sätter hyran ska ni ta hänsyn till kapitalkostnad och driftskostnader. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde. Ett riktvärde för avkastningsräntan är för närvarande fyra procent. Räntor och lånekostnader har ingen betydelse. Med driftskostnader menas till exempel, avgift till bostadsrättsförening, el, värme, bredband och slitage av möbler.

Exempel på beräkning av hyra:

En bostadsrättslägenhet som är värd 2 miljoner kronor hyrs ut i andra hand. Månadsavgiften till föreningen är 4 500 kr.

2 000 000 x 0,04/12 + 4 500 = 11 167 kronor

Om du tycker att hyran är oskäligt hög kan du vända dig till hyresnämnden för att begära en sänkning. Nämnden utgår från beräkningen ovan där hänsyn tas till kapital- och driftskostnader. Om nämnden beslutar om en sänkning får du inte tillbaka hyran retroaktivt. Sänkningen gäller bara från beslutsdatumet.

Dina rättigheter som andrahandshyresgäst när du hyr av privatperson

Om din hyresvärd vill ha tillbaka sin bostad tidigare än vad ni avtalat om har värden rätt att säga upp avtalet. Du har då tre månaders uppsägningstid från det månadsskifte som inträffar närmast efter uppsägningen.

Om du vill flytta ut tidigare än ni avtalat om gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden gäller från det månadsskifte som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen.

Exempel på uppsägningstid

Hyresvärden säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 november.

Hyresgästen säger upp avtal den 12 augusti. Avtalet upphör då att gälla den 30 september.

Det går att avtala om andra villkor än det lagen anger, men det är bara det som blir bättre för hyresgästen som gäller. Alltså, om hyresvärden och hyresgästen har avtalat om något som är bättre för hyresgästen än vad som står i lagen gäller avtalet. Om hyresvärden och hyresgästen däremot avtalat om något som är sämre för hyresgästen så gäller det som står i lagen.

Ingen rätt till förlängning

Du har inte rätt att mot hyresvärdens vilja få kontraktet förlängt om du hyr en privatbostad, oavsett hur länge du bott där. Säger hyresvärden upp avtalet är du skyldig att flytta vid uppsägningstidens slut.

Föreningen måste godkänna

Om uthyrningen gäller en bostadsrätt måste föreningen ge tillstånd till uthyrningen.