Besittningsskydd

Med besittningsskydd menas att du kan ha rätt till förlängning av ett hyresavtal även om värden säger upp ditt avtal. Här gäller olika regler beroende på om du hyr en hyresrätt eller en annan boendeform.

Besittningsskydd i hyresrätt

Förstahandskontrakt

I hyreslagen finns regler som ger rätt till förlängning av hyresavtalet om hyresvärden säger upp ditt avtal. Det kallas för besittningsskydd. Besittningsskyddet gäller så fort du har flyttat in i lägenheten. Även om hyresvärden säger upp dig kan du alltså ha möjlighet att få bo kvar.

 

Andrahandskontrakt

Om du har avtalat om att bo i andrahand en viss tid gäller den tiden även om uthyraren ändrar sig och vill ha tillbaka sin bostad tidigare. En andrahandshyresgäst får besittningsskydd först när den hyrt bostaden längre än två år. En andrahandshyresgäst har ett svagt besittningsskydd. Han eller hon får i regel inte bo kvar om förstahandshyresgästen ska flytta tillbaka till lägenheten.

 

Bortförhandling av besittningsskydd

Det finns tillfällen när du som hyresgäst går med på att avsäga dig ditt besittningsskydd. Det kan vara när huset ska rivas eller att det finns sociala skäl. För en person som tidigare misskött sig kan det vara en möjlighet att få hyresvärden att våga ge personen en chans att visa att bättring har skett. Avtalar du bort ditt besittningsskydd förlorar du din rätt att överklaga en uppsägning från hyresvärden.

 

Att avtala bort besittningsskyddet är en stor inskränkning i din hyresrätt. Det ska vara en skriftlig överenskommelse, som ibland måste godkännas av hyresnämnden. Det är viktigt att det finns angelägna skäl och att man är medveten om konsekvenserna när man går med på det.

 

Besittningsskydd i andra boendeformer än hyresrätt

Enligt lagen om uthyrning av egen bostad som trädde i kraft 1 februari 2013 har du inget besittningsskydd om du hyr en annan boendeform än hyresrätt. Det betyder att du inte har rätt att få avtalet förlängt mot hyresvärdens vilja. Om din hyresvärd säger upp dig måste du flytta vid uppsägningstidens slut, oavsett hur lång hyrestid ni avtalat om tidigare. Detta gäller dig som tecknat hyresavtal från att den nya lagen trädde i kraft. Har du tecknat avtal före det gäller samma regler som för hyresrätt.

Om en person upplåter flera bostäder, gäller lagen om uthyrning av egen bostad bara för den första upplåtelsen. Det betyder att om du hyr du av en privatperson som redan hyr ut en bostad gäller samma regler som för hyresrätt istället.