Flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här kan du läsa om de saker du inte får glömma.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Du kan göra din flyttanmälan kostnadsfritt direkt via Skatteverkets webbplats. 

Gör flyttanmälan på Skatteverkets webbplats

Skatteverket sprider din nya adress

Skatteverket sprider din nya adress till olika myndigheter och viktiga aktörer som Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten och Radiotjänst. Även större banker och försäkringsbolag får din nya adress.

Meddela din nya adress till andra aktörer

Det finns företag och organisationer som inte hämtar uppgifter från Skatteverket. Det innebär att du själv behöver meddela din nya adress till dessa aktörer. Det kan till exempel vara föreningar och organisationer du är medlem i eller tidskrifter du prenumererar på. Du behöver också själv meddela din nya adress till privatpersoner.

Eftersändning av post

Eftersändning innebär att post adresserad till din gamla adress skickas vidare till din nya adress. Att enbart beställa eftersändning ändrar däremot inte din folkbokföringsadress, det är bara Skatteverket som kan göra det. Vill du eftersända din post kan du göra det mot en avgift. Eftersändningen till din nya adress är tidsbegränsad, vanligtvis ett år. Kom ihåg att det är viktigt att kolla upp företaget du ingår avtal med.

Andra aktörer du behöver kontakta

Kom ihåg kontakta Telefonoperatören om du har fast telefon och bredbandsleverantören för att få internet i din nya bostad. Du behöver även säga upp gamla abonnemang för el, gas och vatten och teckna nya. Om du flyttar till hus ska du kontakta kommunen angående sophämtning.

Hemförsäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag när du flyttar för att se vad som gäller för dig. Försäkringen kanske behöver ändras beroende på ditt nya boende.

Flytta hemifrån

Ska du flytta hemifrån? Det är mycket att hålla koll på första gången du flyttar till eget boende. 

Att flytta hemifrån

Konsumentverket har kostnadsberäkningar om vad det kostar att flytta hemifrån jämfört med att bo kvar hemma.

Till kostnadsjämförelsen mellan att flytta hemifrån eller bo kvar hemma, på Konsumentverkets webbplats