Flytta

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på. Här kan du läsa om de saker du inte får glömma.

Flyttanmälan

Du kan anmäla din nya adress hos Skatteverket eller Adressändring (Svensk Adressändring AB). Om du vill ha eftersändning av din post ska du anmäla din nya adress hos Adressändring. Eftersändning innebär att post adresserad till din gamla adress skickas till din nya. Det är bra att du informerar de som skickar post till din gamla adress om att du har flyttat.

Gör flyttanmälan på Skatteverkets webbplats

Flyttanmäl och eftersänd post på Adressändrings webbplats

Skatteverket sprider din nya adress

Även om du väljer att anmäla din nya adress hos Adressändring skickas uppgifterna till Skatteverket. Skatteverket sprider sedan din nya adress till olika myndigheter och viktiga aktörer som Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden, Pensionsmyndigheten och Radiotjänst.

Aktörer som du får kontakta vid flytt

Du måste själv meddela vissa aktörer att du har flyttat. Telefonoperatören om du har fast telefon och bredbandsleverantören för att få internet i nya boendet. Du ska även säga upp gamla abonnemang för el, gas och vatten och teckna nya. Om du flyttar till hus ska du kontakta kommunen angående sophämtning.

Hemförsäkring

Kontakta ditt försäkringsbolag när du flyttar för att se vad som gäller för dig. Försäkringen kanske behöver ändras beroende på ditt nya boende.

Flytta hemifrån

Ska du flytta hemifrån? Det är mycket att hålla koll på första gången du flyttar till eget boende. 

Att flytta hemifrån

Konsumentverket har kostnadsberäkningar om vad det kostar att flytta hemifrån jämfört med att bo kvar hemma.

Till kostnadsjämförelsen mellan att flytta hemifrån eller bo kvar hemma, på Konsumentverkets webbplats

Svensk Adressändring AB

Tipsa om sidan