Parkeringsböter och trängselskatt

Det kostar att ha bil – och ännu mer kan det kosta om du inte har koll på vilka regler som gäller när du använder bilen. Parkeringsböter och trängselskatt är två av de kostnader du kan råka ut för på vägarna.

Det finns två olika typer av avgifter som du kan bli drabbad av i samband med parkering; felparkeringsavgift och kontrollavgift. Vilken typ av avgift det rör sig om beror på var bilen stått parkerad.

Felparkeringsavgift

En felparkeringsavgift är en parkeringsbot som du kan få om du bryter mot trafikförordningens regler om stanna och parkera, eller om du bryter mot en lokal trafikföreskrift. Det är polisen eller kommunen som utfärdar felparkeringsavgifter.

Det är alltid bilens ägare som är ytterst betalningsansvarig för en felparkeringsavgift.

Vid en tvist gällande en felparkeringsavgift kan du vända dig till domstol.

Läs mer om stanna och parkera i Transportstyrelsens broschyr

Kontrollavgift

En kontrollavgift gäller innanför så kallade inhägnade områden, som till exempel ett parkeringshus. En kontrollavgift kan inte utfärdas vid parkering på gatan.

Föraren som parkerat fordonet och ägaren till fordonet är gemensamt betalningsansvariga för en kontrollavgift. För att markägaren ska ha rätt att ta ut kontrollavgift ska det finnas tydliga skyltar som förklarar villkoren som gäller för parkeringen.

Vad gör jag om jag anser att parkeringsboten är felaktig?

Får du en kontrollavgift som du anser är felaktig ska du så snart som möjligt ta kontakt med den som utfärdat avgiften, till exempel parkeringsbolaget eller markägaren.

Till skillnad från en felparkeringsavgift finns möjlighet att bestrida och hålla inne betalningen om du anser att kontrollavgiften är felaktig. Om du och företaget inte kommer överens kan du anmäla tvister gällande kontrollavgift till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN.

Allmänna Reklamationsnämnden, ARN

Tänk på att oavsett om det gäller felparkeringsavgift eller kontrollavgift så är det du själv som måste bevisa att avgiften är felaktig.

Ditt ansvar som fordonsägare

Genom att använda en parkeringsplats har du som fordonsägare gått med på de villkor och bestämmelser som finns för parkeringen.

Det ska finnas tydliga skyltar som förklarar villkoren som gäller för parkeringen. Samtidigt är du som förare alltid skyldig att ta reda på vilka regler som gäller där du tänker parkera. 

Som fordonsägare ska du kunna uppvisa en giltig parkeringsbiljett. Om biljetten inte är synlig i bilen vid en kontroll, riskerar du att få betala en kontroll- eller felparkeringsavgift. Att du exempelvis missat att läsa skylten eller att parkeringsautomaten är ur funktion innebär inte att du kan parkera gratis.

Betalar du betalningen via sms eller genom en app gäller självklart samma regler som om du betalar med kort eller mynt i en parkeringsautomat. Du som fordonsägare är ansvarig för att knappa in rätt information i appen samt ta reda på vad som gäller där du tänker parkera.

Trängselskatt

Trängselskatt är en särskild skatt som tas ut för att minska trängsel i trafiken och för att förbättra miljön. Idag används trängselskatt i vissa områden i Stockholm och Göteborg.

Det är fordonets ägare som är skyldig att betala trängselskatten. Även om du köpt en bil på kredit eller om du leasar en bil, anses du som ägare till bilen och är alltså den som är betalningsskyldig när bilen passerar en skattepliktig passage.

Om du anser att du fått ett felaktigt beslut om trängselskatt kan du få ditt skattebeslut omprövat. Vill du begära omprövning vänder du dig till Skatteverket via brev, fax, eller mejl.

Läs mer om trängselskatt på Transportstyrelsens webbplats

Läs mer om kostnader när du har bil