Kostnader när du har bil

Att äga bil är förenat med kostnader. Förutom reparationer och drivmedel måste du även betala försäkring, besiktning och skatt. Det är också viktigt att tänka på att en bil relativt snabbt minskar i värde, vilket märks vid en försäljning.

Att äga bil innebär en frihet att kunna åka dit du vill när du vill det. Men det kostar mycket pengar att äga en bil och det påverkar även klimatet och din hälsa. 

Vissa kostnader kan du påverka mer än andra. Två kostnader som du måste betala är bilförsäkring och fordonsskatt. Du måste även besikta bilen med jämna mellanrum beroende på bilens ålder. Detta kostar också pengar.

Få mer information om besiktning på Transportstyrelsens webbplats.

I vår webbtjänst Bilsvar kan du ta reda på hur mycket det kostar att ha en särskild sorts bilmodell eller märke 

Oavsett vilken typ av bil du väljer så är det alltid en fördel att välja en energisnål bil. Det är bättre för miljön, den är billigare att köra och ofta även billigare att försäkra och reparera.

Sök efter miljöbilar på Konsumentverkets webbplats bilsvar.se

Vilket resbehov har du?

Tänk igenom vilket resbehov du har. Du kanske främst behöver en bil för att åka iväg på helgen och på semestern. Då kan det vara bekvämt och mest ekonomiskt att hyra bil.

Du kan också gå med i en bilpool. En tumregel är att det lönar sig att bli medlem i en bilpool om körsträckan är mellan 200 och 1 100 mil per år. Kör du mindre än 200 mil per år eller bara vid några få tillfällen är förmodligen hyrbil ett bättre alternativ.

Bilförsäkring

Du kan försäkra din bil i tre olika nivåer. Vad som ingår i de olika försäkringarna kan skilja sig åt mellan olika försäkringsbolag.

  • Trafikförsäkring
    Obligatorisk och täcker personskador och kostnader för skador på annans egendom. Du får själv bekosta reparation för skador på din egen bil.
  • Halvförsäkring
    Kallas också delkaskoförsäkring. Försäkringen är en frivillig försäkring som förutom det som ingår i trafikförsäkring normalt även ger ett skydd vid bland annat brand, stöld och rättstvister.
  • Helförsäkring
    Kallas även vagnskadeförsäkring. Försäkringen är frivillig och omfattar förutom det som ingår i trafik- och halvförsäkring även skador på din bil vid en olycka, skadegörelse och bärgning.

Jämför bilförsäkringar på Konsumenternas webbplats

Fordonsskatt

Du som äger ett fordon ska betala skatt för fordonet till Transportstyrelsen. Skatten betalar du per år.

Få reda på hur hög fordonsskatt en viss bilmodell har på bilsvar.se

Mer om fordonsskatt på Transportstyrelsens webbplats