Köpekontrakt

När du köper ett begagnat fordon av en privatperson gäller köplagen. Kommer du och säljaren överens om något annat än det som står i lagen, bör ni skriva in det i ett avtal.

När du handlar av en privatperson gäller köplagen. Reglerna i köplagen gäller inte om du och säljaren har avtalat om något annat. Eftersom lagen inte är tvingande bör ni skriva in allt du och säljaren kommer överens om i ett avtal, till exempel Konsumentverkets köpekontrakt.

Ladda ner köpekontrakt för personbil

Ladda ner köpekontrakt för båt

Ladda ner köpekontrakt för husbil eller husvagn

Ladda ner köpekontrakt för mc, moped eller skoter

Ladda ner köpekontrakt för snöskoter

Ladda ner köpekontrakt för vattenskoter

Skriftligt avtal minskar risken för missförstånd

Att göra upp en bilaffär genom att bara skriva ett enkelt kvitto, utan att skriva ner vad ni kommit överens om, kan leda till att det efter köpet uppstår en tvist om vad som faktiskt har avtalats. Även om varken säljare eller köpare är ute efter att luras kan det lätt bli missförstånd och ifrågasättande. Därför är ett skriftligt avtal en trygghet både för dig och säljaren.

Kom överens om ångerrätt

Se till att du och säljaren har diskuterat eventuell ångerrätt. I köplagen finns inget krav på att ångerrätt ska gälla och vill du ha denna möjlighet måste ni komma överens om det och det ska då skrivas in i avtalet.