Köpa bil av privatperson

Om du köper bil privat har du ett sämre skydd än när du köper av en bilhandlare. Undersök därför marknaden noga och kolla upp säljaren när du hittat en bil att köpa.

Köper du bil av privatperson gäller köplagen, vilket betyder att du har ett sämre skydd än när du handlar från en bilfirma. Köplagen är inte tvingande vilket innebär att det du och säljaren har kommit överens om gäller i första hand. Vid privatköp bör du som köpare undersöka bilen noga. Du kan inte klaga på fel som du borde ha känt till.

Köplagen

Undersök marknaden och välj rätt bil

Läs annonser på internet och i tidningar för att skaffa dig en uppfattning om prisläget för olika bilar.

Använd bilsvar.se för att få information om olika bilar

Skulder kopplade till bilen

Köper du bil privat ska du kontrollera att den du köper av verkligen äger bilen och om det finns skulder kopplade till bilen. Försäkra dig om att det inte finns några lån på bilen och se till att få en skriftlig bekräftelse på detta av säljaren.

Utöver att kontrollera att bilen är betald behöver du också undersöka om det finns fordonsrelaterade skulder kopplade till bilen. Fordonsrelaterade skulder omfattar fordonsskatter, trängselskatter, felparkeringsavgifter samt infrastrukturavgifter (avgifter som tas ut för att finansiera till exempel nya vägar). För att kontrollera den här typen av skulder kan du kontakta Transportstyrelsen. Om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder kopplade till bilen kan Kronofogden ta den i anspråk även om du som köpt bilen inte orsakat skulderna. Har ärendet överlämnats till Kronofogden behöver du kontakta dem för att få veta det aktuella skuldbeloppet.

Kontrollera bilens ägare på Transportstyrelsen.se

Kontrollera fordonsrelaterade skulder på Transportstyrelsen.se

Kontaktuppgifter på Kronofogden.se

Köpekontrakt

Om du köper en begagnad bil privat gäller köplagens regler. Köplagen är dispositiv, vilket innebär att reglerna i lagen endast gäller om ingenting annat har avtalats.

Att göra upp en bilaffär muntligt eller genom att bara skriva ett kvitto kan leda till diskussioner och missförstånd om vad som faktiskt har avtalats. Ett skriftligt avtal är därför en trygghet både för dig och säljaren. Skriv två likadana avtal så du och säljaren har var sitt.

Köpekontrakt för personbil på Konsumentverket.se

Ingen ångerrätt

Om du och säljaren inte har skrivit in ångerrätt i avtalet kan du inte ångra dig när du köpt en bil av en privatperson.

Garanti

Det är sällan du får garanti när du köper en bil privat. Är bilen av nyare årsmodell kan det fortfarande finnas garantier som följer med bilen. Om det inte finns någon garanti gäller de bestämmelser om reklamation som finns i köplagen, men det viktiga är vad du och säljaren har kommit överens om.

Köplagen

Fel på bilen efter köp av privatperson

Försäkring

Enligt lag måste du ha en trafikförsäkring, som ersätter alla personskador som du orsakar med bilen. Beroende på ditt behov kan du välja att utöka försäkringen till att omfatta andra typer av skador.

Mer om bilförsäkring

Finansiering

För att kunna köpa en bil kan du behöva låna pengar. Se till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Sköter du inte betalningarna kan långivaren ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Det kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

Anmäl ägarbyte

Om du väljer att köpa bilen ska du och ägaren till bilen göra en anmälan om ägarbyte, detta gör ni hos Transportstyrelsen.

Om ägarbyte på Transportstyrelsen.se