Köpa av bilhandlare

När du köper en ny eller begagnad bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Det innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Trots att du skyddas av lagen finns det flera saker som är bra att ha koll på.

Vilket resbehov har du?

Tänk igenom vilket resbehov du har. Du kanske främst behöver en bil för att åka iväg på helgen och på semestern. Då kan det vara bekvämt och mest ekonomiskt att hyra bil.

Du kan också gå med i en bilpool. En tumregel är att det lönar sig att bli medlem i en bilpool om körsträckan är mellan 200 och 1 100 mil per år. Kör du mindre än 200 mil per år eller bara vid några få tillfällen är förmodligen hyrbil ett bättre alternativ.

Oavsett vilken typ av bil du väljer så är det alltid en fördel att välja en energisnål bil. Den är billigare att köra och ofta även billigare att försäkra och reparera.

Sök efter miljöbilar på Konsumentverkets webbplats bilsvar.se

Undersök marknaden när du ska köpa bil

Bilda dig en uppfattning om prisläget för olika bilar. Läs annonser på internet och i dagstidningar och titta på flera bilar.

Använd bilsvar.se för att söka nya och begagnade bilar

Lyssna på vår podd om hur du gör om bilen gått sönder

Byt in din bil där ditt märke säljs

Om du ska byta in din gamla bil när du köper en ny hos en bilhandlare, är det en god idé att göra det hos en bilhandlare som specialiserat sig på ditt bilmärke. De betalar ofta bättre för inbytet.

Bilhandlare betalar i regel sämre för en bil av äldre modell. Därför kan det vara bra att undersöka vad du kan få för bilen om du skulle sälja den privat.

Konsumentverket har tillsammans med branschorganisationen Motorbranschens Riksförbund, MRF, tagit fram ett antal riktlinjer som gäller när du som privatperson köper bil av en bilfirma. Alla bilhandlare som är anslutna till MRF har åtagit sig att följa dessa riktlinjer, och för de bilfirmor som inte är anslutna kan riktlinjerna ses som god sed på marknaden.

Varudeklaration när du köper begagnad bil

När du köper begagnad bil hos en bilhandlare ska du kontrollera att det finns en varudeklaration lättillgänglig och synlig på de begagnade bilarna. Där ser du vilket skick bilen är i, utifrån ålder och hur långt den har gått. Det ska även finnas uppgifter om bland annat skatt, garantier och, om du begärt det, beräknade reparationskostnader. Se till att få med dig ett undertecknat exemplar av varudeklarationen om du väljer att köpa bilen.

Varudeklaration av begagnad bil

Ta hänsyn till bilens livslängd

Enligt konsumentköplagen har du rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit felaktig från början, det vill säga, har ett ursprungligt fel. Du behöver inte ha garanti för att kunna reklamera.

När du köper en begagnad bil kan det finnas fel som du inte kan kräva att bilhandlaren ska åtgärda. Köper du en äldre bil får du räkna med att det kan finnas brister som är normala med tanke på bilens skick. Ålder pris och körsträcka är exempel på saker som påverkar vad du kan förvänta dig av bilen.

Den genomsnittliga livslängden för en bil är 15-20 år, beroende på modell och körsträcka, och en genomsnittlig årlig körsträcka är cirka 1250 mil per år, vilket innebär att en bil som gått 20 000-25 000 mil ofta börjar närma sig slutet av sin livscykel.

Fel på bilen efter köp av bilhandlare

Garanti på bilen

När du köper bil är det en fördel om du får en garanti. Bilgarantin innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap under en viss tid. Garantin innebär att det är säljaren som har bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren kunna bevisa att felet inte omfattas av garantin, om hen vill gå fri från ansvar.

Köper du en ny bil följer det ofta med garantier som är utfärdade av biltillverkaren i samarbete med generalagenten. Garantierna som gäller mellan två och tio år följer med bilen och kan utnyttjas av nästa ägare.

Köpekontrakt

När du köper bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen, som är tvingande till konsumentens fördel. Villkor i köpekontraktet där du får sämre rättigheter än vad som sägs i konsumentköplagen är ogiltiga.

Enligt branschpraxis, som är riktlinjer för hur en specifik bransch bör agera, ska avtal vid köp av bil vara skriftliga. Muntliga avtal gäller, men det blir svårare att bevisa vad som har avtalats.

Konsumentköplagen

Finansiering

För att kunna köpa en bil kanske du behöver låna pengar. Se i så fall till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Sköter du inte betalningarna kan långivaren ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Det kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

Skriva på beställning

När du köper en bil hos en bilhandlare ska både du och säljaren skriva på beställningen. Beställningen blir bindande först när en person med ställningsfullmakt skrivit på. Den personen är inte alltid inte säljaren, utan någon som har rätt att ingå avtal för bilfirmans räkning.

Avbeställa bilen

Du har möjlighet att avbeställa en bil ända fram till leveransdagen. När du har hämtat ut bilen har du inte längre någon möjlighet att avbeställa. Företaget har rätt till ersättning för eventuella kostnader som de får på grund av din avbeställning. Kostnaderna ökar i regel ju närmare leveransdagen du kommer.

Det finns en branschöverenskommelse som reglerar kostnaderna för avbeställning. I punkt 11 hittar du information om hur stor ersättningen till bilfirman kan bli.

Branschöverenskommelse för leveransvillkor av personbilar

Om säljaren frångår avtalet

När köpet blivit bindande har du rätt att kräva att bilfirman håller sin del av avtalet. Skulle säljaren ändå ångra sig och frångå avtalet kan du ha möjlighet att göra ett täckningsköp. Det innebär att du kan köpa en likvärdig bil någon annanstans och kräva ersättning av säljaren om bilen du hittar hos en annan bilfirma är dyrare. Tänk på att göra köpet med omsorg, undersök marknaden och välj det minst kostsamma alternativet. Spara kvitton på dina utgifter om du behöver driva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Leveranskontroll

När du hämtar din bil är det bra att göra en leveranskontroll innan du kör iväg med bilen från bilhandlaren. Det gäller för både nya och begagnade bilar.