Köpa av bilhandlare

När du köper en ny eller begagnad bil hos en bilhandlare är du skyddad av konsumentköplagen. Det innebär att bilhandlaren inte kan ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Trots att du skyddas av lagen finns det flera saker som är bra att ha koll på.

Undersök marknaden när du ska köpa bil

Bilda dig en uppfattning om prisläget för olika bilar. Läs annonser på internet och i dagstidningar och titta på flera bilar.

Använd bilsvar.se för att söka nya och begagnade bilar

Lyssna på vår podd om hur du gör om bilen gått sönder

Byt in din bil där ditt märke säljs

Om du ska byta in din gamla bil när du köper en ny hos en bilhandlare, är det en god idé att göra det hos en bilhandlare som specialiserat sig på ditt bilmärke. De betalar ofta bättre för inbytet.

Bilhandlare betalar i regel sämre för en bil av äldre modell. Därför kan det vara bra att undersöka vad du kan få för bilen om du skulle sälja den privat.

Konsumentverket har tillsammans med branschorganisationen Motorbranschens Riksförbund, MRF, tagit fram ett antal riktlinjer som gäller när du som privatperson köper bil av en bilfirma. Alla bilhandlare som är anslutna till MRF har åtagit sig att följa dessa riktlinjer, och för de bilfirmor som inte är anslutna kan riktlinjerna ses som god sed på marknaden.

Varudeklaration när du köper begagnad bil

När du köper begagnad bil hos en bilhandlare ska du kontrollera att det finns en varudeklaration lättillgänglig och synlig på de begagnade bilarna. Om bilen du tänkt köpa kostar mer än 30 000 kronor ska varudeklarationen innehålla information om bilens kondition. Det ska även finnas uppgifter om bland annat skatt, garantier och, om du begärt det, beräknade reparationskostnader. Om bilen kostar under 30 000 kronor räcker det med information om bilens säkerhet. Se till att få med dig ett exemplar av varudeklarationen om du väljer att köpa bilen.

Branschöverenskommelsen om varudeklaration av begagnad bil

Exempel på en varudeklaration på Konsumentverkets webbplats

Garanti vid köp av bil

När du köper bil är det en fördel om du får en garanti. Bilgarantin innebär att säljaren ansvarar för bilens funktion eller en viss egenskap under en viss tid. Garantin innebär att det är säljaren som har bevisbördan, inte du. Om det blir fel på bilen under garantitiden måste säljaren kunna bevisa att felet inte omfattas av garantin, om hen vill gå fri från ansvar.

Oavsett om du fått en garanti eller inte har du enligt konsumentköplagen rätt att reklamera bilen om den visar sig ha varit trasig från början.

Fel på bilen efter köp av bilhandlare

Garanti som följer med bilen

Köper du en ny bil följer det ofta med garantier som är utfärdade av biltillverkaren i samarbete med generalagenten. Garantierna som gäller mellan två och tio år följer med bilen och kan utnyttjas av nästa ägare.

Köpekontrakt

När du köper bil av en bilhandlare gäller konsumentköplagen, som är tvingande till konsumentens fördel. Villkor i köpekontraktet där du får sämre rättigheter än vad som sägs i konsumentköplagen är ogiltiga.

Enligt branschpraxis, som är riktlinjer för hur en specifik bransch bör agera, ska avtal vid köp av bil vara skriftliga. Muntliga avtal gäller, men det blir svårare att bevisa vad som har avtalats.

Konsumentköplagen

Finansiering

För att kunna köpa en bil kanske du behöver låna pengar. Se i så fall till att du har råd med både avbetalningarna och räntan. Sköter du inte betalningarna kan långivaren ta bilen. Du kan låna upp till 80 procent av bilens pris, resterande 20 procent är din egen insats. Det kan du betala kontant eller genom att lämna in en inbytesbil.

Skriva på beställning

När du köper en bil hos en bilhandlare ska både du och säljaren skriva på beställningen. Beställningen blir bindande först när en person med ställningsfullmakt skrivit på. Den personen är inte alltid inte säljaren, utan någon som har rätt att ingå avtal för bilfirmans räkning.

Avbeställa bilen

Du har möjlighet att avbeställa en bil ända fram till leveransdagen. När du har hämtat ut bilen har du inte längre någon möjlighet att avbeställa. Företaget har rätt till ersättning för eventuella kostnader som de får på grund av din avbeställning. Kostnaderna ökar i regel ju närmare leveransdagen du kommer.

Det finns en branschöverenskommelse som reglerar kostnaderna för avbeställning. I punkt 11 hittar du information om hur stor ersättningen till bilfirman kan bli.

Branschöverenskommelse för leveransvillkor av personbilar

Om säljaren frångår avtalet

När köpet blivit bindande har du rätt att kräva att bilfirman håller sin del av avtalet. Skulle säljaren ändå ångra sig och frångå avtalet kan du ha möjlighet att göra ett täckningsköp. Det innebär att du kan köpa en likvärdig bil någon annanstans och kräva ersättning av säljaren om bilen du hittar hos en annan bilfirma är dyrare. Tänk på att göra köpet med omsorg, undersök marknaden och välj det minst kostsamma alternativet. Spara kvitton på dina utgifter om du behöver driva tvisten i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Leveranskontroll

När du hämtar din bil är det bra att göra en leveranskontroll innan du kör iväg med bilen från bilhandlaren. Det gäller för både nya och begagnade bilar.

Tipsa om sidan