Hyra bil

När du hyr bil skyddas du inte av någon konsumentlagstiftning, utan det är hyresavtalet som du har med biluthyraren som gäller. Det innebär att du ska läsa hyresavtalet extra noga så att du är medveten om dina skyldigheter och rättigheter.

Biluthyrning är, i lagens mening, hyra av så kallad lös egendom och omfattas inte av konsumenttjänstlagen. Uthyrningen styrs av det hyresavtal som du och biluthyraren har.

Uppstår det en tvist mellan dig och biluthyraren kan du kostnadsfritt anmäla tvisten för prövning hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

I klagoguiden får du tips på hur du klagar på en vara eller tjänst. 

Starta klagoguiden

Vem är ansvarig för skador vid uthyrning?

När du hyr en bil är det alltid uthyrarens försäkring som gäller. Uthyraren är skyldig att ha en försäkring. Vid skada på bilen är det alltså uthyrarens försäkring och därmed även uthyrarens självrisk som gäller. Om du orsakar skada på bilen kan du bli skyldig att ersätta uthyraren för kostnaderna. Om du kan visa att du har varit aktsam med bilen får uthyraren dock inte kräva ersättning från dig.

Innan du hyr en bil bör du ta reda på hur hög självrisken är och se om du kan minska den genom att teckna en tilläggsförsäkring. Tilläggsförsäkringen kan du teckna via uthyraren och kallas skadekostnadsreducering eller skadekostnadseliminering.

Hyra bil utomlands

När du hyr bil utomlands kan reglerna se annorlunda ut än i Sverige. Var därför noga med att läsa hyresavtalet och kontrollera att bilen är försäkrad. Har du frågor om att hyra bil i ett annat land i Europa kan du vända dig till Konsument Europa.

Om att hyra bil i Europa på Konsument Europas webbplats