Fel på bilen efter köp av privatperson

Har du köpt bil av en privatperson är du inte skyddad på samma sätt som när du köper av bilhandlare. Ett grundskydd finns i köplagen, men i första hand gäller det du och säljaren har kommit överens om.

Befintligt skick

Skriver säljaren exempelvis att bilen ”säljs i befintligt skick” innebär det inte att hen fråntar sig allt ansvar. Enligt
köplagen kan bilen ändå anses felaktig om:

  • den inte stämmer överens med uppgifter säljaren lämnat, exempelvis egenskaper som antisladdsystem
  • säljaren undvikit att berätta något väsentligt om bilen som säljaren borde känt till, exempelvis dolt en allvarlig skada
  • bilen är i väsentligt sämre skick än köparen kunnat förutsätta.

Reklamera vid fel på bil

Upptäcker du fel på bilen ska du reklamera inom skälig tid. Kontakta säljaren skriftligen och förklara vad du anser är fel och ge ett förslag på lösning. Yttersta tidsgränsen är två år, men du ska reklamera så fort du kan.

Om du och säljaren inte kommit överens om något annat, så kan du enligt köplagen ha rätt att:

  • Begära att säljaren åtgärdar felet eller levererar en likvärdig bil. Vid privatköp är det ovanligt att det finns någon likvärdig bil att leverera.
  • Kräva prisavdrag, om det inte går att åtgärda felet eller leverera en likvärdig bil. Prisavdraget ska motsvara bilens värdeminskning till följd av felet.
  • Häva köpet, om säljaren känt till ett fel på bilen men uttryckligen förnekat det, exempelvis dolt en allvarlig skada.
  • Kräva skadestånd, du kan ha rätt till ersättning för de kostnader du fått på grund av felet.

Köplagen

Tvist med säljaren

I en tvist är det bra att få ett utlåtande från en tredje, oberoende part som tittat på bilen och gjort en bedömning. Hos ett besiktningsorgan eller hos en oberoende verkstad kan du göra en bildiagnos och få ett intyg på vad som är fel.

Om du hamnat i tvist och köpt bilen av privatperson kan Allmänna reklamationsnämnden, ARN inte pröva tvisten. Om du och den andra privatpersonen inte kommer överens behöver du istället vända dig till tingsrätten.