Bilbesiktning

Bilbesiktningar utförs av privata företag. Det innebär att det är du själv som måste välja var du vill besikta bilen och hålla reda på när det är dags att besikta bilen.

Sedan 2010 är marknaden för bilbesiktning öppen för konkurrens. Fler företag konkurrerar om att utföra bilbesiktning. Som bilägare måste du själv välja var du vill besikta din bil. Du måste också själv hålla reda på när det är besiktningsperiod för din bil.

Besiktningsperiod

När du ska besikta din bil beror på vad det är för slags fordon och vad det har för registreringsnummer. Information om besiktningsperiod kan du få på flera olika sätt:

Besiktningsstationer

För att ett företag ska få besikta bilar måste de vara ackrediterade av Swedac. En lista över vilka besiktningsföretag du kan välja att besikta din bil hos finns på Swedacs webbplats. Du kan också kontakta Swedac via telefonnummer 0771-99 09 00.

Hitta ackrediterade besiktningsstationer på Swedacs webbplats