Bilbesiktning

Bilbesiktningar utförs av privata företag. Det innebär att det är du själv som måste välja var du vill besikta bilen och hålla reda på när det är dags att besikta bilen.

Sedan 2010 är marknaden för bilbesiktning öppen för konkurrens. Fler företag konkurrerar om att utföra bilbesiktning. Som bilägare måste du själv välja var du vill besikta din bil. Du måste också själv hålla reda på när det är besiktningsperiod för din bil.

Besiktningsperiod

När du ska besikta din bil beror på vad det är för slags fordon och vad det har för registreringsnummer. Information om besiktningsperiod kan du få på flera olika sätt:

Besiktningsstationer

För att ett företag ska få besikta bilar måste de vara ackrediterade av Swedac. En lista över vilka besiktningsföretag du kan välja att besikta din bil hos finns på Swedacs webbplats. Du kan också kontakta Swedac via telefonnummer 0771-99 09 00.

Hitta ackrediterade besiktningsstationer på Swedacs webbplats 

Besiktningen ger dig besked om bilen

En kontrollbesiktning ger dig besked om det finns fel på bilen. Utöver trafiksäkerhetskontrollen som sker på utsidan, insidan och under fordonet, görs en provkörning, bromsarna testas och det utförs en miljökontroll.

På bensindrivna personbilar från 2002 och dieseldrivna personbilar från 2004, med en maxvikt på 3 500 kilo görs en så kallad "omborddiagnos". Det är en elektronisk miljökontroll (OBD-kontroll). 

Dessutom undersöker man bilens avgasrenande system och mäter halter av koloxid och kolväten. De mäter även lambdavärdet, vilket är ett beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft samt kollar bullernivån.

Vid besiktning av dieselfordon kontrolleras att fordonets avgaser inte innehåller för mycket smutspartiklar.

Ställ frågor till besiktningsteknikern

Passa på att ställa frågor till besiktningsteknikern om din bil. Du brukar också kunna åka med på provkörningen om du vill det.