Varningar och märkningar på leksaker

CE-märket, information från tillverkaren, varningen ”Inte lämplig för barn under tre år” och andra varningar hjälper dig att välja säkra leksaker.

Information från tillverkaren

Om tillverkaren av leksaken har försett den med information, ska du läsa den för att kunna avgöra om leksaken är lämplig för barnet. Tillverkaren kan ge information om användningen, exempelvis rekommenderad ålder och var och hur leksaken är avsedd att användas.

Om det finns vissa faror, som accepteras av lagstiftningen, exempelvis att smådelar får finnas i leksaker till äldre barn, måste tillverkaren förse leksaken med varningar för att informera om dessa. Leksaker måste vara försedda med CE-märkning och den innebär att tillverkaren intygar att leksaken uppfyller säkerhetskraven för leksaker.

Läs mer om CE-märkning på Konsumentverkets webbplats

CE-märket

Varningstext för leksaker

Varningstexter på leksaker eller dess förpackning hjälper dig när du ska köpa säkra leksaker. Varningarna ska vara på svenska och vara synliga utan att du behöver öppna förpackningen. Det kan till exempel gälla att leksaken är olämplig för vissa åldrar.

Det finns information som är viktig att tänka på varje gång vissa leksaker ska användas och då ska varningen sitta direkt på leksaken. Exempel på sådana varningar kan vara att man ska ta bort barnvagnsmobiler när barnet börjar resa på sig så att de inte trasslar in sig, att vattenleksaker endast får användas där barnet bottnar och att en vuxen måste övervaka när barnet leker med vattenleksaken.

Läs mer om Konsumentverkets arbete med säkra leksaker

Barn under tre år

Är barnet under tre år ska du vara uppmärksam på varningen ”Inte lämplig för barn under tre år”. Leksaker för barn under tre år måste tålas att kastas, bankas och bitas i utan att gå sönder. Små barn undersöker ofta saker med munnen och då får leksaken exempelvis inte ha små delar som kan lossna och sväljas. Välj alltid leksaker som är lämpliga för barnets ålder och förmåga. Är barnet under tre år ska du inte välja leksaker som har varningen ”Inte lämplig för barn under tre år”.

Mer om leksaker till barn under tre år