Skötbord och säkerhet

När barnet är litet är det nödvändigt med en skötplats. Skötbord ger en bra arbetsställning, men med en skötplats på golvet är det ingen risk att barnet ramlar ner.

Den säkraste skötplatsen för barn är en dyna på golvet. Men för dig som sköter barnet är det bekvämare och skonsammare för ryggen att ha en skötplats högre upp. Det kan vara ett skötbord eller någon annan plats som du ordnar själv. För att undvika risken att barnet faller ner ska du alltid hålla en hand på barnet och aldrig lämna barnet på skötbordet.

Skötbord med höga kanter

Ett skötbord med höga och rejäla kanter på minst tre av sidorna, gör att ditt barn inte kan rulla eller kana över kanten. Tänk också på att skötbädden som läggs ovanpå skötbordet kan göra att barnet kommer högre upp i förhållande till kanterna och barnet kan då riskera att rulla över kanten. En skötbädd ska ligga kvar stadigt på bordet så att barnet inte kan kana av tillsammans med skötbädden.

Information om risker för barn hemma och fallskador på dinsäkerhet.se